Znaczenie bociana

Dyskutujemy symbolikę bociana w grupie założycielskiej 🙂 …w interesującym nas kontekście bocian przede wszystkim łączy nas z globalnym południem, z Afryką… Polują tam podobno na bociany, oby nie okazało się, że Nyeleni gotowała z nich rosół dla swego plemienia 🙂

Bocian jako gatunek wyspecjalizował się w życiu z człowiekiem. „Parkiem narodowym” bociana jest zdrowa wieś, gniazda buduje w pobliżu domów ludzkich jak wróbel 🙂 żyje tylko i wyłącznie z człowiekiem – rozmawialiśmy o tym z Peterem, w EULu w Grzybowie – bociany giną w Polsce z powodu utraty habitatu, przemysłowe rolnictwo niszczy środowisko bociana, znikają łąki i miedze, zanika bioróżnorodność. To jest wątek przewodni i główna oś działania europejskiego i światowego ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej: agroekologia.

Bocian znaczy: zdrowa, drobnorolna, ekologiczna wieś, to bardzo dobry, lokalno globalny symbol.

BOCIAN NAD ŁĄKĄ W NOWYM KAWKOWIE FOT. TOMASZ WASZCZUK

Produkcja i konsumpcja

Postulujemy zmianę sposobu produkcji i konsumpcji żywności. Wspieramy takie systemy produkcji żywności, które w przyszłości będą mogły zapewnić zdrową żywność wszystkim mieszkańcom Europy. Główną cechą tych systemów jest odporność na czynniki zewnętrzne, a także dbałość o bioróżnorodność, zasoby naturalne i dobrobyt zwierząt.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Czytaj dalej → „Produkcja i konsumpcja”

Dystrybucja żywności

Proponujemy zmianę sposobów dystrybucji żywności. Pracujemy na rzecz decentralizacji łańcuchów żywności. Promujemy zróżnicowane rynki oparte na solidarności i sprawiedliwych cenach, łańcuchach dostaw wyłączających wielu pośredników oraz zacieśnianiu relacji pomiędzy producentami i konsumentami w lokalnych sieciach żywnościowych. Tylko tak możemy oprzeć się sile i ekspansji supermarketów.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011) Czytaj dalej → „Dystrybucja żywności”

Praca i warunki socjalne

Postulujemy zmianę w obszarze warunków socjalnych wewnątrz systemów rolnych i żywnościowych. Walczymy przeciw wykorzystywaniu pracowników, przeciw pogarszającym się warunkom pracy i ignorancji pracodawców w zakresie świadczeń socjalnych. Walczymy o prawa wszystkich kobiet i mężczyzn, wszystkich sezonowych i migracyjnych pracowników w sektorach przetwórstwa, dystrybucji, handlu i innych.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Czytaj dalej → „Praca i warunki socjalne”

Zasoby naturalne i dobro wspólne

Postulujemy odzyskanie praw do zasobów naturalnych oraz do dóbr wspólnych. Opieramy się i walczymy przeciwko utowarowieniu, finansjalizacji i patentowaniu dóbr wspólnych, takich jak ziemia, tradycyjne i reprodukowalne nasiona, rasy zwierząt hodowlanych i zasoby rybne, drzewa i lasy, woda, atmosfera i wiedza.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Czytaj dalej → „Zasoby naturalne i dobro wspólne”

Polityka publiczna

Postulujemy zmianę polityki publicznej wyznaczającej kierunek systemów żywnościowych i rolnych na poziomie lokalnym i globalnym. Domagamy się odebrania władzy korporacjom. Polityka publiczna powinna być spójna i komplementarna. Powinna promować i chronić systemy żywnościowe oraz różne, lokalne kultury odżywiania się.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Czytaj dalej → „Polityka publiczna”

Obszary działania

1. Produkcja i konsumpcja
Zmiana sposobów produkcji żywności i nawyków związanych z jej konsumpcją

2. Dystrybucja żywności
Zmiana metod dystrybucji żywności

3. Praca i warunki socjalne
Podnoszenie wartości pracy i poprawa warunków socjalnych w rolnictwie i przy produkcji żywności

4. Zasoby naturalne i własność wspólna
Odzyskanie praw do naturalnych zasobów i własności wspólnej (na przykład lasów i pastwisk lub przestrzeni publicznej)

5. Polityka publiczna
Zmiana polityki rządzącej oraz powszechnych przekonań odnośnie żywności i systemu rolnictwa

Czytaj dalej → „Obszary działania”