Program

Program jest aktualizowany na bieżąco.  Aktualna wersja programu [25.01.2018]

  • W ramach paneli dyskusyjnych poruszymy m.in. kwestie związane z miejskim ogrodnictwem, mobilizacjami społeczności lokalnych w Puszczy Białowieskiej czy w Żurawlowie oraz oczywiście tematy związane z polskim rolnictwem i żywnością, dyskutowane przez rolników, pasterzy, przedstawicieli instytucji publicznych i badaczy.
  • Uczestnicy i uczestniczki będą dzielić się ważnymi dla siebie tematami podczas Targu Inicjatyw, wieczoru Show&Tell a także Open Space.
  • Będziemy intensywnie pracować w ramach czterech grup roboczych nad rozwiązaniami dla wdrażania suwerenności żywnościowej w Polsce. Tematy grup roboczych to: Agroekologia, Edukacja, Polityka Publiczna, Współpraca Miasto-Wieś
  • Podczas wieczoru integracyjnego dla uczestników Forum wystąpi grupa teatralna Węgajty. Spektakl traktujący o relacji z ziemią i o wsi przerodzi się w imprezę taneczną
  • Forum odbędzie się w przestronnej i ciekawej przestrzeni Marzycieli i Rzemieślników w samym centrum Warszawy, na ulicy Brackiej 25
  • Dotychczas zarejestrowani uczestnicy Forum reprezentują przeróżne grupy środowiskowe, organizacje i profesje. By wymienić zaledwie parę: gospodarstwa agroturystyczne, uczelnie wyższe, banki żywności, gazety, radiostacje i niezależna działalność reporterska, indywidualne gospodarstwa rolne, ekowioski i wiejskie wspólnoty intencjonalne, lokalne społeczności wiejskie, organizacje rolnicze i pasterskie, kooperatywy spożywcze, modele „paczki od rolnika” i RWS, organizacje pozarządowe i wiele, wiele innych
  • Pośród wielu ciekawych prezentacji uczestników Forum znajdzie się również prezentacja gościa z Rumunii, przedstawicielki naszej partnerskiej organizacji EcoRuralis i wschodnio-europejskiego ruchu Nyeleni.
PROGRAM FINAL