Nyeleni Polska na XIV Dobrych Żniwach w Bończy

W dniach 3-4 marca w Bończy pod Sochaczewem już po raz czternasty odbyło się spotkanie ekologicznych rolników i producentów żywności – Dobre Żniwa. 

Żniwa wczesnowiosenne, gdzie zbiera się plony zimowych przemyśleń i łączy nagromadzoną w ludziach energię, by rozpocząć nowy sezon wegetacyjny ze świadomością wspólnego celu i mocną motywacją do pracy. Od lat Ewa i Peter Stratenwerth, założyciele Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego oraz Stowarzyszenia Ziarno, stwarzają wokół swojego gospodarstwa w Grzybowie przestrzeń wymiany i współdzielenia, skupiającą doświadczonych rolników, edukatorów i studentów ekologicznej uprawy i gospodarowania, przestrzeń otwartą na wszystkich, którym los Ziemi nie jest obojętny i którzy chcą własną pracą wpływać na jego poprawę.

Wśród ponad 160 uczestników tegorocznych Dobrych Żniw znaleźli się również reprezentanci Nyeleni Polska.  Zasililiśmy tym razem również szeregi organizatorów. Agnieszka Makowska i Joanna Bojczewska (Ekopoletko), studentki na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym, oraz Anna Sarzalska, wykładowczyni, uczestniczyły w tworzeniu seminarium od podstaw, zorganizowały przyjazd i pobyt gości z Rumunii, Austrii i Anglii,  przygotowały wymianę nasion i koordynowały pracę całej grupy.

Nina Józefina Bąk z Kooperatywy Dobrze oraz Jędrzej Cyganik z Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej zaprezentowali założenia suwerenności żywnościowej oraz zarys działania Nyeleni Polska podczas sobotniej sesji wykładowej. Po jej zakończeniu Magda Bodzan z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności poprowadziła grupę roboczą na temat współpracy w rolnictwie ekologicznym w kontekście suwerenności żywnościowej. W dyskusjach brali również udział inni członkowie Nyeleni:

Jacek Bender z gospodarstwa Brodataty, Paweł Kobielus z Ekoosady Opolnica oraz Jack Crook z Broken Cellar Collective, Kasia Wrona z Wawelskiej Kooperatywy Spożywczej, a także Monika Sadkowska i Wojtek Mejor z Kooperatywy Dobrze.

Praca w grupach okazała się zdecydowanie najcenniejszym momentem spotkania – półtorej godziny żywej wymiany doświadczeń i przemyśleń pomiędzy rolnikami ekologicznymi a działaczami miejskimi i przedstawicielami organizacji pozarządowych. Niedosyt po tej rozmowie utwierdził nas w przekonaniu o potrzebie organizacji polskiego forum na rzecz suwerenności żywnościowej – to projekt, który zaczynamy omawiać w gronie obecnych członków Nyeleni.

Było to dla nas bardzo ważne spotkanie. Z jednej strony mieliśmy okazję skonfrontować idee i założenia ruchu z doświadczeniem rolników od lat uprawiających ziemię w Polsce – znaleźliśmy tu zrozumienie i poparcie dla naszej pracy. Rozszerzyliśmy sieć kontaktów i postawiliśmy kolejny krok w kierunku budowania masowego, ogólnopolskiego ruchu zrzeszającego producentów, dystrybutorów i konsumentów ekologicznej żywności. Jednocześnie mogliśmy spotkać się na żywo w gronie członków założycieli ruchu, skonsolidować siły i nabrać nowej energii do dalszych działań.

Leave a Reply