Zasoby naturalne i dobro wspólne

Postulujemy odzyskanie praw do zasobów naturalnych oraz do dóbr wspólnych. Opieramy się i walczymy przeciwko utowarowieniu, finansjalizacji i patentowaniu dóbr wspólnych, takich jak ziemia, tradycyjne i reprodukowalne nasiona, rasy zwierząt hodowlanych i zasoby rybne, drzewa i lasy, woda, atmosfera i wiedza.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Suwerenność Żywnościowa w Europie zależy bezpośrednio od zdolności jej mieszkańców do decydowania o tym, kto i w jaki sposób ma dbać o zasoby rolnicze. Zjawiska utowarowienia i prywatyzacji tych zasobów rozrosły się do ekstremalnych rozmiarów, znosząc demokratyczną kontrolę nad dobrem wspólnym i wzmagając kumulację zasobów w rękach nielicznych. Zanikanie tysięcy gospodarstw w Europie każdego tygodnia, koncentracja gruntów przez wielkie farmy oraz masowa migracja ze wsi do miast pokazują, że zmiana jest pilnie potrzebna.

Utrata dostępu i kontroli nad ziemią stanowi główną przeszkodę w dążeniu do Suwerenności Żywnościowej. Aby móc ją osiągnąć, najpierw musi wzrosnąć populacja terenów rolniczych. Jednak dla tych, którzy nie pochodzą z rodzin rolniczych, pozyskanie ziemi pod uprawę może okazać się ekstremalnie trudne. Postępujące uprzemysłowienie europejskiego rolnictwa doprowadziło do sytuacji, w której wielu gospodarstw rolnych nie da się przekazać przyszłym pokoleniom, czy to z powodu ich rozmiarów, ceny, czy też ciągnącego się za nimi zobowiązania do spłacenia powstałego wcześniej zadłużenia. Wielką przeszkodą dla Suwerenności Żywnościowej zarówno w Europie, jak i poza jej granicami jest zawłaszczanie ziemi przez przedstawicieli sektora agrobiznesu.

Aby osiągnąć suwerenność żywnościową, musimy odzyskać nasze dobra wspólne: ziemię, nasiona, zwierzęta, wodę, wiedzę, atmosferę i żywność. Musimy odzyskać kontrolę nad tymi zasobami, chronić je i zapewnić równy dostęp do nich.

Warsztaty szkoleniowe z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków

STARE ODMIANY

12 LISTOPADA 2018 |  Warsztaty szkoleniowe z  Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków.

Czy interesuje Cię uprawa starych odmian warzyw i innych roślin użytkowych w twoim gospodarstwie?

Czy chciałbyś spróbować jak sprawdzą się one na polu i w sprzedaży?

Czy szukasz kontaktu i wymiany wiedzy z innymi rolnikami-pasjonatami zachowywania własnych NASION?

Jeśli TAK, te warsztaty są dla Ciebie.

Zapraszamy rolników-praktyków na warsztaty szkoleniowe Instytutu Ogrodnictwa i Krajowego Banku Nasion we współpracy z Nyeleni Polska i Ekologicznym Uniwersytetm Ludowym. Warsztaty będą spotkaniem osób, które żywo interesuje praktyczna REINTRODUKCJA STARYCH ODMIAN roślin w gospodarstwie oraz zwiększanie agro-bioróżnorodności na wsi. 

Gdzie: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Grzybów 1/2, 09-533 Słubice

REJESTRACJA (pierwszeństwo dla rolników aktywnych zawodowo):  tutaj
PROGRAM: tutaj
PLAKAT: tutaj 

Koszt: Szkolenie wraz z obiadem i przerwą kawową są nieodpłatne.

Dlaczego potrzebna jest Reintrodukcja Starych Odmian?

Zachowywanie nasion roślin użytkowych było niegdyś powszechną wiedzą, ale też żywą praktyką zapewniającą ciągłość upraw z roku na rok1↓

Czytaj dalej → „Warsztaty szkoleniowe z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków”

   [ + ]

1. https://nyeleni.pl/przewodnik-zachowywania-wlasnych-nasion-podstawy-suwerennosci-zywnosciowej/