Dobre Żniwa 2017

Spotkanie z rolnikami międzynarodowego ruchu La Via Campesina oraz prezentacje o Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska 3-4 marca 2017 podczas Seminarium Dobre Żniwa: współpraca w rolnictwie ekologicznym, Bończa, gmina Słubice

Zapraszamy wszystkich rolników, organizacje rolnicze, oraz osoby wytwarzające żywność z poszanowaniem dla zdrowia ludzi i ziemi do udziału w prezentacjach i dyskusji o Ruchu Suwerenności Żywnościowej oraz na spotkanie z rolnikami z organizacji rolniczych z Rumunii, Austrii i Anglii, którzy opowiedzą o światowym ruchu chłopskim La Via Campesina podczas Dobrych Żniw 3-4 marca 2017.
Pełny programformularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Ziarno.

To pierwsze wydarzenie Nyeleni Polska, na którym będziemy poruszać kwestie dotyczące Suwerenności Żywnościowej w kontekście tematu współpracy rolników oraz środowisk konsumenckich. Opowiemy także o drugim Europejskim Forum Suwerenności Żywnościowej w Cluj i o założeniach wspólnej platformy Nyeleni Polska. Do wspólnej rozmowy i poznania się zapraszamy oprócz rolników, przedstawicieli organizacji ekologicznych, rozwojowych i konsumenckich. Zachęcamy do przekazywania informacji dalej. Podczas seminariów odbędzie się Wymiana Nasion z naturalnej i ekologicznej uprawy.
Przeczytaj o zasadach wymiany.

W seminarium będą uczestniczyć także członkowie-założyciele Nyeleni Polska (zobacz Kim jesteśmy) – przedstawiciele kooperatyw spożywczych, organizacji pozarządowych i rolnicy. Zapraszamy do rozmowy!

Kluczowe części programu Nyeleni Polska w sobotę, 4.03.2017:

  • 09.20 Ekologiczne gospodarstwo nasiennicze i wymiana nasion wśród rolników, Stela Zamoiu (Stowarzyszenie Rolników Eco Ruralis, Rumunia)
  • 09.45 Międzynarodowy ruch rolników La Via Campesina, Ramona Dominiciouiu (Rumunia)
  • 10.10 Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyéléni Polska, Ben Lazar, Jędrzej Cyganik, Magda Jarocka
  • 11.45 Doświadczenia Geralda Miles – rolnika z Wielkiej Brytanii zrzeszonego w ruchu La Via Campesina
  • 14.00 Praca w 4 grupach warsztatowych z udziałem referentów – Współpraca w rolnictwie ekologicznym: Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyéléni, Rolnictwo Wspierane przez Społeczność, Międzynarodowy ruch rolników La Via Campesina

Zobacz pełny program wydarzenia  tutaj

LVC -La Via Campesina (https://www.viacampesina.org/) to ruch społeczny utworzony w 1992 roku, skupiający miliony chłopów, drobnych i średnich rolników i bezrolnych, kobiety-rolniczki, ludność rdzenną i migrantów z całego świata. Ruch staje w obronie drobnego rolnictwa – chce w ten spośob przyczynić się do sprawiedliwości społecznej i ochrony godności ludzi ubogich. Via Campesina mocno sprzeciwia się rolnictwu przemysłowemu i międzynarodowym korporacjom niszczącym życie ludzi i środowisko.
Broszura o La Via Campesina w Polsce w pdf. (do ściągnięcia)

Rolnicy-referenci z organizacji członkowskich w ruchu La Via Campesina

Eco Ruralis – Rumunia: Eco Ruralis to oddolny związek drobnych rolników, uprawiających ziemię ekologicznymi i tradycyjnymi metodami w poszanowaniu zasad ochrony środowiska. Eco Ruralis został założony w kwietniu 2009 roku w Cluj-Napoca przez drobnych rolników z kilku regionów kraju. Eco Ruralis broni praw rolników do praktykowanie nie-przemysłowego, zrównoważonego rolnictwa. Uwzględnia to prawo do używania, powielania i dystrybuowania tradycyjnych nasion, zapewnienie ostrych przepisów związanych z bezpieczeństwem biologicznym (bez genetycznie modyfikowanych organizmów), zachowanie suwerenności żywnościowej w Rumunii oraz poszanowanie zdrowia konsumentów. Wizją Eco Ruralis jest społeczeństwo oparte na zrównoważonej ekologii środowiska, sprawiedliwości ekonomicznej i społecznej, w której rolnicy-chłopi grają centralną rolę w systemie żywności.

Referenci Eco Ruralis: Stela Zamoiu (rolniczka, Stowarzyszenie Rolników Eco Ruralis, Rumunia) oraz Ramona Dominiciouiu (reprezentantka European Coordination Via Campesina)

ÖBV – Via Campesina Austria: ÖBV-Via Campesina Austria (VCA) została założona w 1974 roku, jako oddolna reprezentacja austriackich rolników górskich. Przez lata, VCA stała się kolebką dla małych i średnich rolników, których łączy sprzeciw wobec obecnych przepisów faworyzujących rolnictwo konwencjonalne. VCA jest aktywnym i krytycznym graczem na arenie austriackiej polityki rolnictwa podkreślając znaczenie gospodarstw małej i średniej skali produkujących w tradycyjny sposób. Celem jest wspieranie chłopskiego rolnictwa w Austrii bez uszczerbku dla rolników w innych częściach świata, oraz w zgodzie z zasadami suwerenności żywnościowej. By to osiągnąć VCA prowadzi szeroką edukację dorosłych w regionach swoich działań, dostarcza rolnikom informacji oraz lobbuje ustawodawców, zawsze bazując na oddolnych strategiach i narzędziach (warsztatach, wykładach, seminariach). Organizuje także seminaria i warsztaty o bieżacych kwestiach dla rolnictwa, polityki rolnej i problemach kulturowych członków aby ich wspomóc.
ÖBV była jedną z organizacji członkowskich CPE (coordination paysanne européenne) w 1986 roku poprzednika dla jej obecnego odpowiednika ECVC (European Coordination Via Campesina).

Referenci ÖBV: Christine Pichler – Brix: Jest ekologiczną rolniczką górską, w Wysokiej Austrii, w okolicy Attersee. Od 2010 zasiada w zarządzie ÖBV – Via Campesina Austria angażując się w grupę roboczą kobiet. Była delegatką na Pierwszym Forym Nyeleni w Krems oraz na drugim Forum Nyeleni w Cluj. Wspólnie z rodziną prowadzi gospodarstwo na 660m n.p.m. wysokości. Chowają cielaczki oraz zarządzają lasem. Sprzedaje produkty wyłącznie bezpośrednio swoim klientom.

Ludwig Rumetshofer: Ludwig jest rolnikiem na gospodarstwie ekologicznym niedaleko bawarskiej-austriackiej granicy. W latach 2013-2017 pracował w pozycji głównego dyrektora ÖBV – Via Campesina. Był również członkiem Komitetu Koordynującego przed pierwszym Europejskim Forum Nyeleni w 2011 w Krems oraz członkiem Komitetu Koordynującego na drugim Forum Nyeleni w 2016 w Cluj. Jego gospodarstwo (gdzie pracuje razem z 4 innymi osobami) jest wielofunkcyjne. Chowa się na nim cielaki, uprawia warzywa i zboża pod wypiek chleba na gospodarstwie oraz zajmuje ekologicznym zarządzaniem lasem. Praktycznie całe wyprodukowane jedzenie jest sprzedawane w sklepiku na gospodarstwie.

Landworkers’ Alliance – Anglia: Landworkers’ Alliance (po polsku: Sojusz ludzi pracujących z ziemią) to organizacja rolników, małych wytwórców żywności i ludzi pracujących z ziemią. Organizacja prowadzi kampanie na rzecz ustawodawstwa promującego infrastrukturę i tworzenie rynków zbytu dla jej członków, budowanie współpracy i wspieranie solidarności, które są centralnymi kwestiami dla wyżej wymienionych grup. Landworkers’ Alliance również zwiększa świadomość roli drobnych producentów żywności, gospodarstw rodzinnych oraz pracujących z ziemią w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego, opiece nad środowiskiem naturalnym, życiu wsi, silnych społecznościach, dobrostanie zwierząt i wysokiej jakości, dostępnej żywności. Organizacja jest członkiem La Via Campesina, międzynarodowego ruchu związków chłopskich, pracując w solidarności z rolnikami z całego świata.

Gerald Miles, jest ekologicznym rolnikiem z Walii w Wielkiej Brytanii, oraz zasłużonym aktywistą przeciw GMO. Prowadzi Gospodarstwo Caerhys Organic Farm na zasadach lokalności i ekologicznych metod produkcji. Angażuje lokalną mu społeczność oraz uczy wolontariuszy o zrównoważonych alternatywach dla żywności. Gerald stworzył pierwszy w Walii RWS – Rolnictwo Wspierane Społecznie ( www.coca-csa.org ) wspierający produkcję ekologiczną oraz dzielący pracę nad nią z konsumentami, w duchu przyjaźni i zaufania. Jest jednym z założycieli GM Free Cymru ( Gm Free Wales ~ www.gmfreecymru.org) mającego na celu ochronę Walii przed uprawami GM.
Gerald jest w Grupie Zarządzu Landworkers’ Alliance ( www.landworkersalliance.org.uk ), która działa na rzecz poprawienia wizerunku drobnych rolników i gospodartw rodzinnych oraz uznania ich ważnej dla społeczeństwa roli. Udziela się w kampaniach na rzecz drobnych rolników, agro-ekologii i suwerenności żywnościowej.
Filmy o Geraldzie: https://vimeo.com/, https://www.youtube.com/

Lynne Davis: Lynne’s poświęca się wszystkiemu wokół żywności: produkuje żywność, dystrybuuje, prowadzi kampanie i pisze o jedzeniu, prowadzi warsztaty o żywności i jej gotowaniu. Jej celem jest zmiana systemu żywności, tak aby służył ludziom i naszej planecie. Lynne założyła podmiejski projekt Street Goat (po polsku: Koza Uliczna; http://www.streetgoat.co.uk), który stał się inspirującym eksperymentem produkcji żywności na nieużytkach dużego miasta, Bristolu. W kooperatywie kilkunastu osób, członkowie Street Goat wypasają kozy na udostępnionych przez władze miasta działkach, doją je oraz dystrybuują przetworzone z mleka koziego produkty w stworzonym i utrzymywanym spółdzielczo sklepiku. Lynne jest aktywnym członkiem Landworkers’ Alliance; była delegatką na drugim Europejskim Forum Nyeleni w Cluj w Rumunii w 2016.

Leave a Reply