Zapisz się

Podziel się z nami swoim działaniem.

Dołącz do rosnącego środowiska osób i organizacji pracujących na rzecz dobrostanu wszystkich stworzeń, w tym ludzi, poprzez aktywne wpływanie na obecny systemu żywności i poprzez promowanie praktyk związanych z agroekologią, tworzeniem lokalnych rynków i zintegrowanych wspólnot wiejsko-miejskich oraz z udziałem w lokalnych i ponadlokalnych procesach decyzyjnych.

Członkowie Nyeleni Polska:

  • mają możliwość zaprezentowania swojej działalności na naszej platformie oraz wpisanie w mapę inicjatyw na rzecz suwerenności żywnościowej
  • mogą brać udział w międzyśrodowiskowych działaniach i kampaniach na rzecz Suwerenności Żywnościowej oraz je współorganizować
  • mają pierwszeństwo udziału w wydarzeniach Nyeleni (np. Forum Suwerenności Żywnościowej, czy internetowe webinaria edukacyjne)
  • otrzymują informacje o wydarzeniach i działaniach prowadzonych przez organizacje członkowskie ruchu
  • otrzymują wsparcie merytoryczne, techniczne i komunikacyjne przy organizowanych wydarzeniach i podejmowanych projektach związanych z suwerennością żywnościową
  • mają bezpośredni kontakt z rozmaitymi organizacjami w ramach sieci Nyeleni Polsce i w Europie

 

Kto może dołączyć?
Rolnicy, producenci żywności i ludzie żyjący z ziemi, gospodarstwa i społeczności wiejskie, organizacje i spółdzielnie, aktywiści wiejscy i miejscy,  inicjatywy konsumenckie, kooperatywy i rws-y, organizacje pozarządowe, a także badacze, dziennikarze i wszyscy obywatele, którzy operują w przestrzeni suwerenności żywnościowej oraz zgadzają się z założeniami Deklaracji Nyeleni Europe.

Inicjatywa jest zamknięta na partie polityczne i organizacje ubiegające się o władzę, dopuszczamy jednak możliwość współpracy z ich poszczególnymi przedstawicielami/kami.

Formularz wysyła treść na adres info@nyeleni.pl. Przed wypełnieniem zapoznaj się z deklaracją Nyeleni.
Wszystkie pola wymagane

  Oznacz formę działalności
  gospodarstwo rolnegospodarstwo ekologiczneagroturystykaproducent żywnościhodowcaspółdzielnia producentówkooperatywa spożywczaRolnictwo Wspierane przez Społecznośćogród społecznościowyedukacja agroekologiczna, permakulturowaorganizacje pozarządowespołeczności i grupy lokalnemediaośrodki badawczeinne