Produkcja i konsumpcja

Postulujemy zmianę sposobu produkcji i konsumpcji żywności. Wspieramy takie systemy produkcji żywności, które w przyszłości będą mogły zapewnić zdrową żywność wszystkim mieszkańcom Europy. Główną cechą tych systemów jest odporność na czynniki zewnętrzne, a także dbałość o bioróżnorodność, zasoby naturalne i dobrobyt zwierząt.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Czytaj dalej → „Produkcja i konsumpcja”