Produkcja i konsumpcja

Postulujemy zmianę sposobu produkcji i konsumpcji żywności. Wspieramy takie systemy produkcji żywności, które w przyszłości będą mogły zapewnić zdrową żywność wszystkim mieszkańcom Europy. Główną cechą tych systemów jest odporność na czynniki zewnętrzne, a także dbałość o bioróżnorodność, zasoby naturalne i dobrobyt zwierząt.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Czytaj dalej → „Produkcja i konsumpcja”

W czasach COVID-19 Rolnictwo Wspierane przez Społeczność jest bezpieczną i odporną alternatywą dla rolnictwa przemysłowego

Międzynarodowa sieć URGENCI, 7 kwietnia 2020 r.

Międzynarodowa kampania na rzecz zmniejszenia tragicznych strat w konsekwencji kryzysu COVID-19, w którą jesteśmy wszyscy zaangażowani, to tylko wstęp do wielkiej kampanii, która jest przed nami – kampanii na rzecz zachowania i budowy zrównoważonych, lokalnych i terytorialnych systemów żywnościowych, które połączą producentów i konsumentów, zapewniając wszystkim zdrową i pożywną żywność.

Czytaj dalej → „W czasach COVID-19 Rolnictwo Wspierane przez Społeczność jest bezpieczną i odporną alternatywą dla rolnictwa przemysłowego”