Polityka publiczna

Postulujemy zmianę polityki publicznej wyznaczającej kierunek systemów żywnościowych i rolnych na poziomie lokalnym i globalnym. Domagamy się odebrania władzy korporacjom. Polityka publiczna powinna być spójna i komplementarna. Powinna promować i chronić systemy żywnościowe oraz różne, lokalne kultury odżywiania się.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Czytaj dalej → „Polityka publiczna”

Tutaj i gotowi: znaczenie chłopskiego rolnictwa w kontekście COVID-19

European Coordination Via Campesina, Bruksela, 26 marca 2020 roku

W trakcie ogromnego kryzysu, którego doświadczają w tej chwili Europa i cały świat z powodu epidemii COVID-19, po raz kolejny kluczowymi kwestiami stają się transformacja naszego modelu gospodarczego i znaczenie suwerenności żywnościowej. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek przedtem, Europejska Koordynacja Via Campesina (ECVC) wraz z tysiącami rolników i rolniczek prowadzących rodzinne gospodarstwa w całej Europie, których reprezentuje, chce podkreślić, że chłopi, mali i średni rolnicy oraz pracownicy rolni, są tutaj i są gotowi. Będziemy nadal z poczuciem odpowiedzialności wypełniać nasze najważniejsze zobowiązanie wobec społeczności Europy – produkować zdrową i świeżą żywność.

Czytaj dalej → „Tutaj i gotowi: znaczenie chłopskiego rolnictwa w kontekście COVID-19”

Polityka publiczna

Domagamy się zmiany polityk publicznych kierujących naszymi systemami żywnościowymi i rolnymi

Nasze dążenia obejmują zmianę polityk publicznych i struktur rządzenia, które kierują naszymi systemami żywnościowymi – od poziomy lokalnego do krajowego, europejskiego i globalnego – oraz odebranie władzy będącej w rękach korporacji.  Polityki publiczne myszą być spójne i komplementarne oraz muszą promować i chronić systemy żywnościowe i kultury żywienia. (Deklaracja Nyeleni Europe 2011)

Czytaj dalej → „Polityka publiczna”

Wspólna Polityka Rolna od nowa!

Polskie organizacje ekologiczne i społeczne, w tym Nyeleni Polska opublikowały wspólne stanowisko nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku, wzywając decydentów politycznych do stworzenia polityki rolnej uczciwej wobec rolników i społeczności wiejskich, gwarantującej zdrowe jedzenie dla obywateli oraz zapewniającej ochronę przyrody w sposób zrównoważony – abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt. Dlaczego to ważne? Bo to od kształtu WPR zależy jakie rolnictwo przetrwa, gdzie i jaką żywność będziemy kupować.

Czytaj dalej → „Wspólna Polityka Rolna od nowa!”