Kooperatywa Grochowska

Działamy w Warszawie już 7 lat, stworzyliśmy małą, ale powoli rosnącą społeczność lokalną, z coraz trwalszą i większą grupą dostawców – drobnych rolników, którzy dostarczają nam żywność, przy okazji ucząc nas czym jest sezonowość, dobre składniki, jakie są lokalne, tradycyjne smaki. Nasze zakupy są ważna częścią ich dochodu, ich jedzenie jest ważną częścią naszej diety. Jesteśmy też częścią wspaniałego RWS-u – Dobrzyń nad Wisłą. Dostęp do tak dobrej żywności, w jeszcze większym stopniu pozwala uzmysłowić jaka jest różnica między dobrym jedzeniem, a złym, czyli tym masowym i jak bardzo dostęp do dobrych, prostych surowców jest ograniczony i elitarny.

Profil Fb

Leave a Reply