Kim jesteśmy

Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska to międzyśrodowiskowa współpraca zainicjowana przez polską delegację obecną na drugim Europejskim Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej (Cluj-Napoca, 25–31 października 2016 r). Forum zjednoczyło przedstawicieli 40 krajów w walce o sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość rolnictwa oraz przeciwko rolnictwu przemysłowemu. Polska grupa rozpoczęła budowę sieci podmiotów zaangażowanych w promowanie zrównoważonego, lokalnego rolnictwa.

Przystępujemy do tworzenia sieci ponieważ w Polsce brakuje struktur, które mogłyby reprezentować głos środowisk działających w obszarze szeroko rozumianej Suwerenności Żywnościowej (organizacji rolniczych,  gospodarstw indywidualnych, kooperatyw, grup konsumentów i sieci dystrybucji, organizacji pro-ekologicznych czy promujących regionalne dziedzictwo kulinarne). Struktury, które w niektórych krajach Europy Zachodniej budowane są od 50 lat, my dzisiaj zaczynamy tworzyć u siebie. Jest w Polsce wiele wspaniałych inicjatyw, ale brakuje im wspólnego głosu, siły przebicia, reprezentacji. Chcemy to zmienić tworząc forum wymiany informacji, propagowania alternatyw, budowania kampanii i współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Jesteśmy ludźmi, którzy podzielają wartości oparte na prawach człowieka. Chcemy swobodnego przepływu osób, a nie wolnego obrotu kapitałem i towarami, który przyczynia się do niszczenia źródeł utrzymania ludzi i w konsekwencji zmusza wielu z nich do migracji. Naszym celem jest współpraca i solidarność, a nie konkurencja. Jesteśmy zdecydowani odzyskać naszą demokrację: każdy osoba powinna mieć możliwość zaangażowania się we wszystkie kwestie interesu publicznego i tworzenie polityki publicznej, decydując wspólnie, w jaki sposób zorganizujemy nasze systemy żywnościowe. Wymaga to stworzenia demokratycznych systemów i procesów, wolnych od przemocy czy korporacyjnych wpływów, a opartych na równych prawach i równość płci. Wielu z nas to młodzi ludzie, którzy reprezentują przyszłość naszych społeczeństw i naszych zmagań. Zapewniamy, że nasza energia i kreatywność uczynią nasz ruch silniejszym. Deklaracja Nyeleni 2011.

Jesteśmy nieformalną meta-organizacją, grupą działania na rzecz suwerenności żywnościowej, tworzymy ruch społeczny o szerokim zasięgu i gęstej sieci kontaktów.

Wypełnij formularz członkowski  by dołączyć do sieci.

Jeśli chcesz po prostu być na bieżąco z naszymi działaniami – zapisz się do newslettera. Budujmy razem ruch na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Polsce, bądźmy zmianą, którą chcemy widzieć.

Założycielki i założyciele Inicjatywy

 • Joanna Bojczewska, Gospodarstwo EKOPOLETKO Stryszów, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Agnieszka Makowska, Gospodarstwo EKOPOLETKO Stryszów, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Nina Józefina Bąk, Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 • Wojciech Mejor, Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 • Monika Sadkowska, Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 • Marcin Wojtalik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności IGO
 • Katarzyna Wrona, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Jędrzej Cyganik, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Magdalena Jarocka, członkini RWS Dobrzyń nad Wisłą
 • Anna Sarzalska, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
 • Franek Łazarewicz, gospodarstwo Broken Cellar Collective, woj. małopolskie
 • Jack Crook, gospodarstwo Broken Cellar Collective, woj. małopolskie
 • Jacek Bender, gospodarstwo BrodaTaty, woj. małopolskie
 • Greta i Paweł Kobielus, Ekoosada Opolnica, woj. dolnośląskie
 • Małgorzata Dąbrowska, gospodarstwo biodynamiczne, członkini stowarzyszenia Ekoland, woj. mazowieckie
 • Ben Lazar, Ogród społecznościowy KOS na Krzemionkach, Szkoła Permakultura.Edu.PL

Mapa

legenda:

gospodarstwa ekologiczne

ogrody społecznościowe

kooperatywy spożywcze i RWS-sy

szkoły agroekologi i permakultury

NGO-sy

Fundacja Otwarty Plan

Fundacja Otwarty Plan (FOP) jest organizacją pozarządową. Naszym celem jest działanie
na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i globalnej. Prowadzimy kampanie edukacyjne popularyzujące rolnictwo ekologiczne, odpowiedzialną konsumpcję żywności, suwerenność i alternatywne systemy żywnościowe. Prowadzimy edukację w szkołach, współpracujemy z kooperatywami spożywczymi oraz jesteśmy częścią ruchu rozwijającego Rolnictwo Wspierane przez Społeczność w Polsce (przy Fundacji działa powołany przez członków RWS Fundusz RWS). Współpracujemy z wieloma organizacjami zajmującymi się tematem żywności (w tym Polską Zieloną Siecią, IGO, FER). Jesteśmy zaangażowani w organizację I Forum Suwerenności Żywnościowej.

Strona web: http://otwartyplan.org

Profil Fb: https://www.facebook.com/FundacjaOtwartyPlan/

Kooperatywa Spożywcza Współpracownia

Kooperatywa Spożywcza Współpracownia powstała 13 kwietnia 2012 z potrzeby szerzenia świadomej konsumpcji. Dzięki bezpośrednim kontaktom z rolnikami mamy możliwość zamawiania ekologicznych owoców i warzyw po cenach niższych niż rynkowe. W chwili obecnej, wszystkie działania koopertywy koordynujemy za pośrednictwem grupy na fejsbooku.

Strona web: http://www.wspolpracownia.pl,  profil Fb: https://www.facebook.com/groups/kooperatywawspolpracownia/

RWS Wolna Wola

RWS Wolna Wola – świeże zdrowe warzywa i owoce od Beaty i Waldka co czwartek na Przełajowej 5 w O!Mega Szkoła! RWS liczy 25 członków.

Adres: Poznań, ul. Przełajowa 5,   profil Fb

Przedsielnica

Od sześciu lat „stwarzam” ekologiczne gospodarstwo. W tym roku urodziła się realna i szybka perspektywa stworzenia permakulturowej, anastazjowej eko-wioski, częściowo w oparciu o moją ziemię. Ustalenia i zebranie zainteresowanych w październiku. Joanna Wajnikonis

Adres: Sielnica 89 37-750 Dubiecko

Gospodarstwo ekologiczne Dobrodzień

Jestem matką czworga dzieci, z których dwoje jest już dorosłych i samodzielnych. Jako świadomy (do pewnego stopnia) 🙂 człowiek przenieśliśmy się z mężem i dziećmi z Koszalina w okolice Opola na wieś. Tutaj na opuszczonym od 20 lat terenie zaczęliśmy ponowną uprawę roślin. Nie stosuję oprysków, ani jakiejkolwiek chemii w uprawie warzyw i owoców.
Nabieram wprawy w uprawach, szukam nowych rozwiązań i uczę się permakultury.
Na tą chwilę mogę zaproponować sprzedaż dużej ilości dyń: olbrzymia i trochę hokkaido.
Mam pszczoły, kozy, kury i kaczki. Ale póki co niewielkie jeszcze ilości.

W przyszłości widzę możliwość w nauczaniu innych powrotu do ziemi, praktycznego zastosowania permakultury, ale do tego dojdziemy nie wcześniej niż za rok. Arleta Kaniewska-Szostek

adres: Makowczyce, ul. Leśna 1 46-380 Dobrodzień

Gospodarstwo Słoneczna 25

Gospodarstwo Słoneczna 25. Zajmujemy się uprawianiem roślin w sposób naturalny, by służyło to matce ziemi i wszelakim jej mieszkańcom. Idee nam bliskie to rolnictwo wspierane przez społeczność- tworzenie wspólnoty- praktykowanie kultury czynnej- „cud ciężkiej pracy jako rytuał codziennego życia”
 Od roku mieszkam na wsi i współpracuję z ok.1 ha ziemi. Uczę się uprawiania roslin w taki sposób by służyło to ziemi, ludziom, zwierzętom. Interesuję się też jadalnymi chwastami. Naturalny rozwój jest dla mnie priorytetem. Staram się obdarowywać ludzi darami ziemi oraz angażować ich w opiekę nad ziemią oraz uprawę roślin. Brakuje mi wymiany doświadczeń, uczenia się od innych rolników. Pragnę również skupić wokoło gospodarstwa grupę ludzi zaangażowaną w jego tworzenie. Moje zainteresowania i praca skupiają się na przyrodzie i kulturze. Wioletta Olejarczyk

Profil Fb

Kusykówek

Prowadzę gospodarstwo ekologiczne, moim dążeniem jest osiągnięcie samowystarczalności żywnościowej i energetycznej.
Mam taką ideę, aby obrót żywności odbywał się w obrębie powiatu( 30-40 km). Stosuję w uprawach ochronę biologiczną( efektywne mikroorganizmy- EM).
Propaguję rolnictwo ekologiczne, pracuję społecznie w stowarzyszeniach: EKOLAND, Polska wolna od GMO i Stowarzyszeniu Rolników i Konsumentów. Jarosław Kusyk

profil Fb

Czar Podkowy-Zagroda Edukacyjna

Rodzinne, ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne, które założyliśmy, ma nam zapewnić samowystarczalność żywnościową, do której konsekwentnie dążymy. Nadwyżki z naszej produkcji rolniczej sprzedajemy indywidualnym odbiorcom. Staramy się żyć i prowadzić gospodarstwo w taki sposób, aby nie być uciążliwymi dla środowiska. Jako Zagroda Edukacyjna staramy się uświadamiać dzieci, młodzież i dorosłych o potrzebie ochrony natury i zachowania równowagi w systemie, w którym wszyscy żyjemy, zwracając uwagę zarówno na lokalne jak i globalne problemy. Jesteśmy członkiem stowarzyszenia EKOLAND. Agnieszka i Robert Gumbis

Strona web: http://www.czarciapodkowa.com,  profil Fb

Poznańska Kooperatywa Spożywcza

Jesteśmy grupą ponad 200 konsumentów i tworzymy lokalny system żywnościowy inny niż dominujący. Głównym dostawcą naszej żywności jest małe ekologiczne gospodarstwo z Marszewa oddalone od Poznania 50 km. Bardzo cenne są dla nas bezpośrednie relacje z gospodarstwem. Zbudowaliśmy między sobą zaufanie i mamy wpływ na to, co jemy.
 Poza kształtowaniem systemu żywnościowego organizujemy sporo wydarzeń, na których dzielimy się wiedzą. Są to warsztaty i prelekcje na tematy dotyczące np. permakulturowych i miejskich ogrodów, pszczelarstwa, efektywnych mikroorganizmów czy też ograniczania produkcji odpadów. Spotykamy się na wieczorach filmowych, podróżniczych albo z grami planszowymi.
 Tworzymy i wciąż rozbudowujemy lokalną wspólnotę starając się wnieść swój wkład w dobro innych.

Profil Fb: /PoznanskaKooperatywaSpozywcza/

Gospodarstwo ,,Kozi Las”

Wraz z żoną Zosią jesteśmy z zawodu i wykształcenia plastykami. Od prawie trzydziestu lat żyjemy poza systemem. Prowadzimy maleńkie gospodarstwo 2,20 ha i hodowlę kóz alpejskich francuskich. Przetwarzamy mleko naszych kózek na doskonałe sery i jogurty (serowarstwo to nasza pasja nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy). Wcześniej zajmowaliśmy się hodowlą alpak i tradycyjnym ręcznym przetwórstwem ich wełny, na różne ekskluzywne wyroby. W chwili obecnej nasza „Los alpaqueros-manufacture” działa zimą gdy kozy mają urlop i nie dają mleka. Wówczas projektujemy i realizujemy zamówienia dla naszych klientów z całego świata. Naszym największym osiągnięciem jest to że żyjąc całkowicie poza systemem (brak ubezpieczeń, nie korzystanie z żadnych form pomocy państwa ani Unii Europejskiej) udaje nam się żyć z pracy własnych rąk i głów w naszym maleńkim dwuhektarowym światku 🙂 Zosia i Janusz Guzowscy

Strona web: http://duoart.blogspot.com/profil Fb