Polscy rolnicy na drodze do światowego ruchu chłopskiego

Zachodniopomorski oddział Ekolandu właśnie podjął decyzję na temat wstąpienia do Europejskiej Grupy Koordynacyjnej Via Campesina (ECVC), która jest europejską częścią światowego ruchu La Via Campesina. 1 marca, rolnicy ekologiczni spotkali się z przedstawicielką ECVC Paulą Gioia i upoważnili swój zarząd do nawiązania współpracy z ECVC.

W walnym zebraniu zachodniopomorskiego Ekolandu, które odbyło się w Kluczkowie k. Świdwina, uczestniczyli również przedstawiciele ruchu Nyeleni Polska, który pomógł w zaproszeniu przedstawicielki ECVC do naszego kraju. Ekoland jest pierwszą polską grupą rolników planującą wstąpienie do ruchu La Via Campesina, który w samej Europie liczy 28 organizacji z 18 krajów, a na świecie 164 organizacje z 73 krajów Afryki, Azji, Europy i obu Ameryk.

Jest to przełomowe wydarzenie, które pozwoli polskim rolnikom przebić się ze swoimi problemami i postulatami do decydentów na poziomie europejskim. ECVC posiada bowiem biuro w Brukseli i prowadzi intensywne działania rzecznicze w stosunku do instytucji europejskich oraz agend ONZ mających wpływ na żywność i rolnictwo. Jest to szczególnie ważne, gdyż polscy rolnicy zabiegają o większy wpływ na politykę UE, a szczególnie Wspólną Politykę Rolną.

Przewodnicząca zachodniopomorskiego Ekolandu Edyta Jaroszewska-Nowak zachęciła również członków organizacji do wstępowania do polskiego ruchu Nyeleni na rzecz suwerenności żywnościowej. Członkami Nyeleni Polska mogą być zarówno organizacje producentów i konsumentów, jak również osoby indywidualne, za pomocą formularza.

Spotkanie przedstawicielki ECVC z rolnikami z Ekolandu jest elementem cyklu spotkań organizowanych przez Nyeleni Polska w celu budowy polskiego ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej. Jest też częścią budowania świadomości na temat globalnych wyzwań związanych z wpływem UE na rozwiązywanie problemu głodu na świecie.

Leave a Reply