Grupy robocze na Forum

Drodzy/drogie poniżej przedstawiamy opisy grup roboczych, w których będziemy pracować w celu wypracowania wspólnych postulatów. W grupach będziemy pracować podczas 4 etapów:

I Etap Piątek (16:15-18:00)
II Etap sobota (14:00-16:00)
III Etap sobota (16:00-18:00)
IV Etap (niedziela 9:00-10:30)

GRUPA ROBOCZA AGROEKOLOGIA
AGROEKOLOGIA: Stara wiedza dla nowego systemu.  Jak wzmocnić i rozwinąć systemy wymiany wiedzy i praktyk dla zrównoważonego rolnictwa i agro-ekosystemów.

Do grupy zapraszamy praktyków i edukatorów ekologicznych, rolników, ogrodników miejskich, działkowców, praktyków permakultury, osoby mające kontakt z ziemią i/lub pragnące wzmocnić, integrować i zdemokratyzować wiedzę o zrównoważonej uprawie żywności.

Opis Grupy: Grupa kierowana jest do osób, które żywo zainteresowane są zapoznaniem z koncepcją agroekologii, w szczególności tematem wzmocnienia systemów i sieci wymian oraz transferu wiedzy i praktyk rolnictwa ekologicznego.  Więcej=> LINK


GRUPA WSPÓŁPRACA MIASTO-WIEŚ

OPIS: Od kilku lat obserwujemy próby nawiązywania współpracy między mieszkańcami miast i wsi. Konsumenci głównie dużych miast organizują się w grupy, których celem jest zwiększenie dostępu do zdrowej żywności, pozyskiwanej w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo (bezpośrednio od wytwórców). Rolnicy, sadownicy, rybacy, poszukują sposobu na bezpośredni kontakt z konsumentem, który zapewni im lepszą zapłatę za ich pracę. Z drugiej zaś strony widzimy procesy polityczne wspierające trend uprzemysłowienia produkcji żywności, zwiększającą się liczbę sklepów wielkoprzemysłowych wypierających lokalne targi i sklepiki. Jak upowszechnić dobre praktyki? Jak wspierać sprzedaż bezpośrednią korzystną zarówno dla wytwórców jak i konsumentów?

CELE: zidentyfikowanie kluczowych obszarów współpracy, zaproponowanie konkretnych działań, podmiotów realizujących działania i sojuszników. Więcej


GRUPA ROBOCZA EDUKACJA
Moderacja i prowadzenie
: Magda Klarenbach [PZS] +osoba do pomocy + osoba notująca [z zespołu organizatorów/spośród uczestników

OPIS: W ramach grupy roboczej Edukacja uczestnicy podejmą wspólnie temat świadomości społecznej nt. żywności i żywienia oraz wpływu modelu konsumpcji na środowisko i na społeczeństwa, lokalnie i globalnie. Po rozpoznaniu najpilniejszych potrzeb i największych zagrożeń oraz ugruntowaniu wspólnego spojrzenia na suwerenność żywnościową [w oparciu o deklarację Nyeleni] i na potencjalny system żywności, do którego dążymy, zostanie wypracowany zarys edukacyjnej kampanii społecznej, kierowanej do osób dorosłych – konsumentów, mającej na celu rozszerzenie ich świadomości na temat codziennych, indywidualnych wyborów oraz docelowo zmianę ich postaw konsumenckich.  Więcej => LINK


GRUPA ROBOCZA POLITYKA PUBLICZNA

OPIEKUN I MODERATOR: Monika Styczek-Kuryluk

Opis grupy: Grupa skierowana jest do osób, które zaangażowane są w życie publiczne pod kątem polityki w zakresie rolnictwa, produkcji żywności, ochrony środowiska naturalnego. Do grupy zapraszamy zarówno praktyków, osoby mające już doświadczenie w partycypowaniu podczas procesów legislacyjnych, jak i osoby chcące spróbować swoich sił. W grupie roboczej  polityka publiczna ważne są spostrzeżenia płynące również od samych rolników, którzy zmagają się z realizacjami swoich przedsięwzięć w zgodzie z obowiązującym prawem.

Celem tej grupy jest próba zaangażowania większej ilości osób w aktywny udział tworzenia ram prawnych w zakresie produkcji żywności i jej dystrybuowania. Kreowanie właściwych postaw obywatelskich, kiedy każdy obywatel ma poczucie sprawczości. W ramach warsztatu grupy przeprowadzone zostanie ćwiczenie polegające na odegraniu poszczególnych ról – gra strategiczna, która ma za zadanie lepsze zrozumienie odmiennego postrzegania rzeczywistości.