Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska

Ruch Suwerenności Żywnościowej Nyeleni Polska to międzyśrodowiskowa współpraca zainicjowana przez polską delegację obecną na drugim Europejskim Forum na rzecz Suwerenności Żywnościowej (Cluj-Napoca, 25–31 października 2016 r). Forum zjednoczyło przedstawicieli 40 krajów w walce o sprawiedliwą i zrównoważoną przyszłość rolnictwa oraz przeciwko rolnictwu przemysłowemu. Polska grupa rozpoczęła budowę sieci podmiotów zaangażowanych w promowanie zrównoważonego, lokalnego rolnictwa.


Przystępujemy do tworzenia sieci ponieważ w Polsce brakuje struktur, które mogłyby reprezentować głos środowisk działających w obszarze szeroko rozumianej Suwerenności Żywnościowej (organizacji rolniczych,  gospodarstw indywidualnych, kooperatyw, grup konsumentów i sieci dystrybucji, organizacji pro-ekologicznych czy promujących regionalne dziedzictwo kulinarne). Struktury, które w niektórych krajach Europy Zachodniej budowane są od 50 lat, my dzisiaj zaczynamy tworzyć u siebie. Jest w Polsce wiele wspaniałych inicjatyw, ale brakuje im wspólnego głosu, siły przebicia, reprezentacji. Chcemy to zmienić tworząc forum wymiany informacji, propagowania alternatyw, budowania kampanii i współpracy z organizacjami międzynarodowymi.

Jesteśmy ludźmi, którzy podzielają wartości oparte na prawach człowieka. Chcemy swobodnego przepływu osób, a nie wolnego obrotu kapitałem i towarami, który przyczynia się do niszczenia źródeł utrzymania ludzi i w konsekwencji zmusza wielu z nich do migracji. Naszym celem jest współpraca i solidarność, a nie konkurencja. Jesteśmy zdecydowani odzyskać naszą demokrację: każdy osoba powinna mieć możliwość zaangażowania się we wszystkie kwestie interesu publicznego i tworzenie polityki publicznej, decydując wspólnie, w jaki sposób zorganizujemy nasze systemy żywnościowe. Wymaga to stworzenia demokratycznych systemów i procesów, wolnych od przemocy czy korporacyjnych wpływów, a opartych na równych prawach i równość płci. Wielu z nas to młodzi ludzie, którzy reprezentują przyszłość naszych społeczeństw i naszych zmagań. Zapewniamy, że nasza energia i kreatywność uczynią nasz ruch silniejszym. Deklaracja Nyeleni 2011.

Jesteśmy nieformalną meta-organizacją, grupą działania na rzecz suwerenności żywnościowej, tworzymy ruch społeczny o szerokim zasięgu i gęstej sieci kontaktów.

Wypełnij formularz członkowski  by dołączyć do sieci.

Jeśli chcesz po prostu być na bieżąco z naszymi działaniami – zapisz się do newslettera. Budujmy razem ruch na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Polsce, bądźmy zmianą, którą chcemy widzieć.

Założycielki i założyciele Inicjatywy

 • Joanna Bojczewska, Gospodarstwo EKOPOLETKO Stryszów, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Agnieszka Makowska, Gospodarstwo EKOPOLETKO Stryszów, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Nina Józefina Bąk, Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 • Wojciech Mejor, Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 • Monika Sadkowska, Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”
 • Marcin Wojtalik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności IGO
 • Katarzyna Wrona, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Jędrzej Cyganik, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Magdalena Jarocka, członkini RWS Dobrzyń nad Wisłą
 • Anna Sarzalska, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
 • Franek Łazarewicz, gospodarstwo Broken Cellar Collective, woj. małopolskie
 • Jack Crook, gospodarstwo Broken Cellar Collective, woj. małopolskie
 • Jacek Bender, gospodarstwo BrodaTaty, woj. małopolskie
 • Greta i Paweł Kobielus, Ekoosada Opolnica, woj. dolnośląskie
 • Małgorzata Dąbrowska, gospodarstwo biodynamiczne, członkini stowarzyszenia Ekoland, woj. mazowieckie
 • Ben Lazar, Ogród społecznościowy KOS na Krzemionkach, Szkoła Permakultura.Edu.PL

Mapa

legenda:

gospodarstwa ekologiczne

ogrody społecznościowe

kooperatywy spożywcze i RWS-sy

szkoły agroekologi i permakultury

NGO-sy

Dodaj komentarz