Cele Ruchu na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Polsce

 

1) Włączenie do debaty publicznej pojęcia Suwerenności Żywnościowej oraz promocja rodzinnego, lokalnego rolnictwa i agroekologii w kontraście wobec rolnictwa przemysłowego i agrochemii.

2) Ułatwianie wejścia na rynek małoobszarowym gospodarstwom rolnym i wytwórcom poprzez promocję bezpośredniej sprzedaży rolniczej (kooperatywy spożywcze, rolnictwo wspierane przez społeczność, targi,  zamówienia publiczne od organizacji i instytucji publicznych) .

3) Tworzenie masowego ruchu Suwerenności Żywnościowej w Polsce i jego silnej reprezentacji.

4) Stworzenie miejsca umożliwiającego spotkania i dialog dla uczestników i uczestniczek ruchu poprzez platformę internetową.

5) Rozwój i wzmacnianie współpracy międzynarodowej na rzecz Suwerenności Żywnościowej.