Jolanta Heinsch

Prowadzę grupę o tematyce ekologicznej żywności mającą na celu zwiększanie świadomości społeczeństwa na takie tematy jak ekologia, zrównoważone rolnictwo, zdrowa wolna od chemii żywność, łączenie rolników ekologicznych i osób wytwarzających różne produkty żywnościowe, umożliwienie przepływu informacji o tej tematyce, zachęcanie do wspólnych działań oraz umożliwianie kupna/sprzedaży ekologicznych produktów oraz ich promocja.

profil Fb

Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO

“Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych!” (Jan Paweł II, Zamość, 1999).

To wołanie stało się mottem działalności powstałego w 2002 roku Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO. Stowarzyszenie organizuje rolników i konsumentów do działań na rzecz ochrony polskiej wsi, zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. Celem wiążącym działalność jest trwały, zrównoważony, zintegrowany rozwój teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

Strona web: http://www.bestproeko.pl

Fundacja Zielone Światło/Zielone Wiadomości

Zielone Wiadomości od początku są inicjatywą niezależną, naszym wydawcą jest Fundacja Zielone Światło (KRS: 0000296993)

Misją Zielonych Wiadomości jest wzbogacenie debaty publicznej w Polsce o zagadnienia w niej marginalizowane, poruszane rzadko lub w sposób tendencyjny. Konsekwentnie piszemy na tematy związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, demokracją, prawami człowieka, prawami mniejszości, przedstawiamy alternatywy dla dominującego systemu społeczno-gospodarczego, nie bojąc się wyrażania opinii kontrowersyjnych, zarówno z punktu widzenia obowiązującej ideologii neoliberalnej i paradygmatu ciągłego wzrostu gospodarczego, jak i systemu poglądów lansowanego przez środowiska skrajnie prawicowe. Czytaj dalej → „Fundacja Zielone Światło/Zielone Wiadomości”

Zielona Edukacja

Od 7 lat mieszkam na wsi z moim mężem. Od tego czasu mamy ogród warzywny i ziołowy. Trzy lata temu założyliśmy ogród permakulturowy, mamy kury, kaczki i gęsi (na jajka, nawóz). Staramy się żyć jak najbardziej niezależnie, dbamy o różnorodność nasion. We wrześniu postawiłam sobie wyzwanie nie chodzić do sklepu spożywczego (zreszta żadnego). I to się udało. Staram się używać naszych warzyw, jajek. Właściwie prawie nie korzystamy ze sklepów do tej pory ( grudzień). Jedyne co kupujemy to ziarno dla ptaków, kasae, maki, olej. Często przyjeżdżaja do nas znajomi, pomagaja w ogrodzie, przy robieniu przetworów.

Strona web: http://www.zielonaedukacja.pl,  profil Fb

Bioeden Kluczkowo

Od lat wspieram rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce angażując się społecznie w działalność stowarzyszeń: EKOLAND i Polska Wolna od GMO.
Od ponad dwudziestu lat prowadzę gospodarstwo rolne metodami ekologicznymi propagując ten rodzaj rolnictwa wśród rolników i konsumentów. W gospodarstwie staramy się zachować pełen obieg materii i uzyskać samowystarczalność żywnościową- co w dużej mierze nam się udało.
Zdobyłam uprawnienia doradcy rolno-środowiskowego, aby wspierać rolników w procesie przejścia na ekologiczne metody produkcji. Chętnie uczestniczę w spotkaniach z konsumentami, prowadząc prelekcje o współczesnych metodach produkcji żywności i ich wpływie na zdrowie ludzi i środowiska.

Strona web: http://www.bioedenkluczkowo.pl,  profil Fb

Kooperatywa Spożywcza Wrocław

Skupiamy około 10 tysięcy osób z Wrocławia i okolic – konsumentów, oraz kilkuset dostawców żywności (rolnicy, producenci, dystrybutorzy). Tworzymy zdecentralizowaną kooperatywę spożywczą, gdzie kooperacja oznacza bezpośrednią współpracę między tymi co produkują zdrową żywność i tymi co konsumują. Promujemy zdrową żywność, ekologiczną, lokalną.

Strona: Kooperatywa Spożywcza Wrocław, Profil Fb

Fundacja Strefa Zieleni

Wspieramy wszelkie działania na rzecz rozwoju rolnictwa rodzinnego, ekologicznego, agroekologii, permakultury, RWSów, w szczególności na poziomie polityk europejskich, krajowych, regionalnych, lokalnych. Współpracujemy z gazetą Zielone Wiadomości w tym zakresie, która publikowała deklarację Nyeleni. Kolportujemy papierową wersję ZW „Dobra wspólne – utopia czy konieczność” zawierającą tę deklarację.

Strona: Fundacja Strefa Zieleni, Profil Fb