Beskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO

“Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia! Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych!” (Jan Paweł II, Zamość, 1999).

To wołanie stało się mottem działalności powstałego w 2002 roku Beskidzkiego Stowarzyszenia Produkcji Ekologicznej i Turystyki BEST PROEKO. Stowarzyszenie organizuje rolników i konsumentów do działań na rzecz ochrony polskiej wsi, zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego. Celem wiążącym działalność jest trwały, zrównoważony, zintegrowany rozwój teraźniejszych i przyszłych pokoleń.

Strona web: http://www.bestproeko.pl

Leave a Reply