The Broken Cellar

Nasze gospodarstwo i związany z nim projekt zaczęliśmy w maju tego (2016) roku, jednakże pracowaliśmy nad jego urzeczywistnieniem od ponad trzech lat.

Jesteśmy międzynarodowym kolektywem.

Wybraliśmy Polskę ze względu na społeczność rolników małorolnych którą spotkaliśmy, stosunkowo niezdewastowane środowisko naturalne.
Mamy ambicje zagospodarować nasze gospodarstwo inspirując się ideami głębokiej ekologii i permakultury. Zamierzamy pracować z lokalną społecznością, uczyć się od niej, ułatwić dostępne do rynku żywności zarazem poszerzając świadomość ekologiczną. W szerszej perspektywie zagęszczamy sieć naszych kontaktów w kraju, na kontynencie i globalnie.
Zdecydowaliśmy się nie ujawniać naszej dokładnej lokalizacji ze względu na prywatność naszą jak i sąsiadów, jednak jesteśmy otwarci na bezpośrednie
kontakty z ludźmi i organizacjami.
Nasz cele na przyszły rok to osiągnięcie niezależności żywieniowej (przynajmniej warzywa i zboża) i zagospodarowanie nadprodukcji poprzez sprzedaż na lokalnych rynkach zbytu.
Zamierzamy także zorganizować warsztaty permakulturowe, zacząć systematycznie gromadzić ginącą wiedzę starszego pokolenia rolników, podremontować stary, drewniany dom i piwnicę.

Leave a Reply