Fundacja Zielone Światło/Zielone Wiadomości

Zielone Wiadomości od początku są inicjatywą niezależną, naszym wydawcą jest Fundacja Zielone Światło (KRS: 0000296993)

Misją Zielonych Wiadomości jest wzbogacenie debaty publicznej w Polsce o zagadnienia w niej marginalizowane, poruszane rzadko lub w sposób tendencyjny. Konsekwentnie piszemy na tematy związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, demokracją, prawami człowieka, prawami mniejszości, przedstawiamy alternatywy dla dominującego systemu społeczno-gospodarczego, nie bojąc się wyrażania opinii kontrowersyjnych, zarówno z punktu widzenia obowiązującej ideologii neoliberalnej i paradygmatu ciągłego wzrostu gospodarczego, jak i systemu poglądów lansowanego przez środowiska skrajnie prawicowe.

Redaguję Zielone Wiadomości (gazeta i portal). Deklaruję pomoc i współpracę w upowszechnianiu informacji na temat suwerenności żywnościowej oraz wspieraniu misji NYELENI.
Beata Nowak

Strona web: http://www.zielonewiadomosci.pl,  profil Fb

Leave a Reply