AGRO-PERMA-LAB: szkolenie liderów-aktywistów-edukatorów Agroekologii w sieci Suwerenności Żywnościowej

Zespół Nyeleni Polska będzie realizował w 2019 roku projekt Agro-Perma-Lab, szkolenie na rzecz budowania kompetencji  liderów i innowatorów społecznych w dziedzinie Agroekologii i Permakultury.

W 10-dniowym szkoleniu w październiku weźmie udział 20 aktywistów i 15 trenerów ze stowarzyszeń rolników, kooperatyw spożywczych, ruchów ekologicznych i organizacji wspierających działania na rzecz sieci społecznościowej Agroekologii i Suwerenności Żywnościowej w Polsce.

Projekt ma na celu tworzenie sieci społecznościowej Agroekologii poprzez podniesienie kompetencji liderów organizacji drobnych producentów żywności i ich sojuszników, pokazanie synergii między praktyką Agroekologii i Permakultury oraz wypracowanie wspólnej wizji Agroekologii dla Polski. 

 

Agro-Perma-Lab  przełoży i przystosuje do polskiego kontekstu program i metodykę szkoleń Schola Campesina. Zintegruje je z aktualną edukacją w zakresie agroekologii i permakultury w Polsce. Zasady pedagogiczne oparte będą na horyzontalnej metodzie bezpośredniej wymiany wiedzy (peer-to-peer), „Diálogo de Saberes”

Agro-Perma-Lab zainicjuje również proces tworzenia polskiej wizji  Agroekologii dla nowego pokolenia rolników w latach 2020-2030 –  w Dekadzie rolnictwa rodzinnego (FAO). 

Projekt realizowany jest w ramach grantu z Lush Permaculture and Agroecology Fund. 

 

Leave a Reply