Warsztaty szkoleniowe z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków

STARE ODMIANY

12 LISTOPADA 2018 |  Warsztaty szkoleniowe z  Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków.

Warsztaty szkoleniowe przerosły nasze oczekiwania – zjawiło się na nich 58 osób z ponad 30 organizacji społecznych, oddolnych inicjatyw, stowarzyszeń ekologicznych i gospodarstw agroekologicznych z całego kraju. Czytaj dalej → „Warsztaty szkoleniowe z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków”

Kooperatywa Spożywcza Wrocław

Skupiamy około 10 tysięcy osób z Wrocławia i okolic – konsumentów, oraz kilkuset dostawców żywności (rolnicy, producenci, dystrybutorzy). Tworzymy zdecentralizowaną kooperatywę spożywczą, gdzie kooperacja oznacza bezpośrednią współpracę między tymi co produkują zdrową żywność i tymi co konsumują. Promujemy zdrową żywność, ekologiczną, lokalną.

Strona: Kooperatywa Spożywcza Wrocław, Profil Fb

The Broken Cellar

Nasze gospodarstwo i związany z nim projekt zaczęliśmy w maju tego (2016) roku, jednakże pracowaliśmy nad jego urzeczywistnieniem od ponad trzech lat.
Jesteśmy międzynarodowym kolektywem. Wybraliśmy Polskę ze względu na społeczność rolników małorolnych którą spotkaliśmy, stosunkowo niezdewastowane środowisko naturalne.
Mamy ambicje zagospodarować nasze gospodarstwo inspirując się ideami głębokiej ekologii i permakultury. Zamierzamy pracować z lokalną społecznością, uczyć się od niej, ułatwić dostępne do rynku żywności zarazem poszerzając świadomość ekologiczną. W szerszej perspektywie zagęszczamy sieć naszych kontaktów w kraju, na kontynencie i globalnie.
Zdecydowaliśmy się nie ujawniać naszej dokładnej lokalizacji ze względu na prywatność naszą jak i sąsiadów, jednak jesteśmy otwarci na bezpośrednie
kontakty z ludźmi i organizacjami.
Nasz cele na przyszły rok to osiągnięcie niezależności żywieniowej (przynajmniej warzywa i zboża) i zagospodarowanie nadprodukcji poprzez sprzedaż na lokalnych rynkach zbytu.
Zamierzamy także zorganizować warsztaty permakulturowe, zacząć systematycznie gromadzić ginącą wiedzę starszego pokolenia rolników, podremontować stary, drewniany dom i piwnicę.

Fundacja Strefa Zieleni

Wspieramy wszelkie działania na rzecz rozwoju rolnictwa rodzinnego, ekologicznego, agroekologii, permakultury, RWSów, w szczególności na poziomie polityk europejskich, krajowych, regionalnych, lokalnych. Współpracujemy z gazetą Zielone Wiadomości w tym zakresie, która publikowała deklarację Nyeleni. Kolportujemy papierową wersję ZW „Dobra wspólne – utopia czy konieczność” zawierającą tę deklarację.

Strona: Fundacja Strefa Zieleni, Profil Fb

Owocni Spółdzielnia Socjalna

Jesteśmy przedsiębiorstwem społecznym, które skupia się na realizowaniu dobrych rzeczy i inicjatyw w sferze komercyjnej i społecznej. Wytwarzamy soki i napoje na indywidualne zamówienie klienta oraz organizujemy pijalnie soków podczas wydarzeń i imprez.
Angażujemy się w działania na rzecz spółdzielczości, etycznego biznesu, sprzeciwiamy się „globalizacji”, „uprzemysłowieniu”,  promując alternatywną formę prowadzenia działalności: gastronomiczno-eventowej. Wierzymy, że demokratyczna kontrola nad „dobrem wspólnym” jest możliwa oczywiście przy współpracy „ludzi dobrej woli” .
Od samego początku zależy nam na tworzeniu wartościowych produktów, korzystając z dobrej jakości składniki oraz pewnych źródeł ich uprawy. Zdrowy, pełnowartościowy produktów jest dla nas najważniejszy.
Dystrybucja zamawianych soków, odbywa się bezpośrednio przez nas, rezygnując z pośredników. Współorganizujemy także targ ze zdrową, lokalną żywnością w Łodzi.

Chcemy być częścią społeczności, która ma wspólne cele i chęć podejmowania działań na rzecz „dobra wspólnego”. Chcemy utrzymywać kontakt z organizacjami, które mają podobne spojrzenie na świat. Zależy nam aby  propagować postulaty ruchu Suwerenności Żywieniowej Nyeleni Polska – współ/organizując spotkania tematyczne o modelach upraw, rolnictwie wspieranym przez społeczność,  innych sposobach dystrybucji żywności, kulturze odżywiania etc.

Strona: Owocni, Profil Fb

Magazyn Wytwórcy

Magazyn Wytwórcy od początku wspiera ruch kooperatyw spożywczych RWS i szeroko pojętej suwerenności żywnościowej. W pierwszym numerze (2014r.) publikował u nas m.in. Piotr Trzaskowski i Claudia Ciobanu z artykułem „Sojusz miasta z wsią. Rolnictwo Wspierane Społęcznie (RWS)”.  Na bieżąco publikujemy artykuły na temat permakultury, ogrodnictwa czy też inicjatyw społecznych jak niemarnuję.pl, foodsharing, etc. Jesteśmy otwarci na dalsze szerzenie wiedzy w tym zakresie Suwerenności Żywnościowej.

Strona: Magazyn Wytwórcy,  Profil Fb

EKOPOLETKO Stryszów

EKOPOLETKO to gospodarstwo ekologiczne w sercu malowniczo położonej wsi Stryszów. Nasza działalność dowodzi, że możliwe jest połączenie upraw ekologicznych i ekonomii w ramach niewielkiej uprawy powstałej od zera.
Naszą uprawę prowadzimy w dwie osoby, współpracujemy także z sąsiadami i lokalnymi gospodarstwami rolnymi.
Warzywa, zioła i przetwory na bazie własnych upraw sprzedajemy bezpośrednio na Targu Pietruszkowym w Krakowie, Kooperatywie Wawelskiej i 3 restauracjach. Współtworzymy lokalny system żywności oparty na krótkich, przyjaznych środowisku łańcuchach produkcji i dystrybucji.
Nasza specjalność, Miksy Sałatowe (świeże mieszanki ponad 30 różnych odmian sałat, ziół i kwiatów), są ekologiczną alternatywą dla podobnych produktów dostępnych w supermarketach pochodzących z importu lub upraw przemysłowych.
W EKOPOLETKO popularyzujemy wiedzę na temat upraw ekologicznych. Prowadzimy praktyczne warsztaty “Od Wideł do Widelca” dzieląc się wiedzą o Suwerenności Żywnościowej. Zapraszamy na wolontariat społeczny w gospodarstwie, “Reset w Polu”, dający możliwość kontaktu z ziemią podczas prac polowych. W 2017 r. będą odbywali u nas praktyki studenci Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego.

strona: Ekopoletko,  profil Fb.