Przegląd Inicjatyw Agroekologii i Permakultury 2019 [online]

Przegląd inicjatyw z Agroekologii i Permakultury

KIEDY: CZWARTEK 23 MAJA 2019 godz. 19.00.
GDZIE: Spotkanie odbędzie się na ZOOM: https://zoom.us/j/550911848
(Kliknij na 10min przed spotkaniem aby przetestować audio)
 
Na spotkaniu poznasz organizacje i społeczności działające na rzecz Agroekologii i Permakultury w sieci suwerenności żywnościowej w Polsce. Doświadczeni edukatorzy podzielą się planami i wydarzeniami na sezon 2019. Na koniec prezentacji będzie czas na pytania i odpowiedzi. Skorzystaj z okazji i dowiedz się co w trawie piszczy. Głowa do ziemi 🙂

W spotkaniu udział wezmą:

 
1. Fundacja EkoRozwoju /M.Onyszkiewicz, Projekt wzmacniania RWS-ów w Polsce
 
2. Społeczny Instytut Ekologiczny i Agrinatura / T. Włoszczowski, projekt BOND, Go Agri Go oraz Sady Starych Odmian
 
3. Ekologiczny Uniwersytet Ludowy / A. Makowska, Kursy Rolnictwa Ekologicznego oraz Projekt Erasmus „Bridging Gaps in Agroecology”
 
4. Nyeleni Polska / J.Bojczewska, Projekt Agro-Perma-Lab: szkolenie liderów-aktywistów-edukatorów Agroekologii w sieci Suwerenności Żywnościowe.
 
5. Ogrody Permakultury / M. Podsiadła, Festiwal Koopermatywy
 
6. Permakultura.edu / B. Lazar, Warsztaty zachowywania starych odmian
7. Ambasada Krakowian / D. Pacek, Wzrastamy w Permakulturze, Wymiana Nasion
 
i inni.
 
To okazja by poznać oddolne inicjatywy działające na rzecz Ziemi –
Do zobaczenia!
STRATEGIE AGROEKOLOGII (Deklaracja do przeczytania tutaj)


I. Promocję produkcji agroekologicznej

II. Dzielenie się wiedzą

III. Uznanie kluczowej roli kobiet

IV. Budowanie lokalnych gospodarek

V. Dalszy rozwój i popularyzację naszej wizji Agroekologii

VI. Budowanie sojuszy

VII. Ochronę bioróżnorodności i zasobów genetycznych

VIII. Ochłodzenie planety i adaptację do zmiany klimatu

IX. Potępienie korporacyjnych i instytucjonalnych prób zawłaszczenia Agroekologii i walkę z nimi.

 

Dodaj komentarz