Dlaczego bezpieczeństwo żywnościowe to za mało? Suwerenność Żywnościowa teraz!

Wg definicji FAO BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE to sytuacja, w której wszyscy ludzie przez cały czas mają fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i odżywczej żywności, zaspokajającej ich potrzeby żywieniowe i preferencje dla prowadzenia aktywnego i zdrowego życia. To właśnie koncepcja bezpieczeństwa żywnościowego wyznacza ramy polityk publicznych we współczesnym świecie.

Niestety, w imię wydajności i zwiększonej produktywności koncepcja ta przyczyniła się do promowania wielkoskalowego, uprzemysłowionego rolnictwa korporacyjnego opartego na specjalistycznej produkcji, koncentracji gruntów i liberalizacji handlu, która doprowadziła do powszechnego wywłaszczenia drobnych producentów i globalnej degradacji ekologicznej.

SUWERENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWA to prawo ludzi, krajów, organizacji do prowadzenia takiej polityki w zakresie rolnictwa i żywności, która jest najlepiej dostosowana do potrzeb miejscowej ludności, a jednocześnie nie ma negatywnego wpływu na ludność innych krajów. Kładzie nacisk na ważną rolę rolnictwa rodzinnego, ekologicznych metod produkcji i sprawiedliwego podziału środków produkcji. W przeciwieństwie do pojęcia bezpieczeństwa żywnościowego, suwerenność nie skupia się tylko na dostępie do żywności, a również na sposobach jego osiągnięcia (za Deklaracja Nyeleni 2007).

W dniach 25–28.01.2018 w Warszawie odbędzie się pierwsze w Polsce Forum Suwerenności Żywnościowej, na którym rolnicy, aktywiści, naukowcy wypracują podstawy wdrożenia Suwerenności Żywnościowej w naszym kraju. Zapraszamy Państwa do udziału.

Więcej
http://nyeleni.pl/zaproszenie/

Zaproszenie na Forum

Czas połączyć siły i pokazać, że chcemy zdrowej i lokalnej żywności, będącej plonem sprawiedliwych relacji handlowych i odpowiedzialnego traktowania przyrody.

REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

Suwerenność żywnościowa to prawo ludzi do decydowania o ich własnej żywności, rolnictwie, hodowli zwierząt, rybołówstwie i systemach zarządzania nimi. To prawo ludzi do kupowania lokalnej, sezonowej i  zdrowej żywności. To właśnie te prawa są nam odbierane niewidzialną ręką rynku, w istocie ręką kilku największych korporacji, które w duchu logiki zysku dominują światowy system żywności, pogłębiając różnice społeczne i niszcząc środowisko naturalne.

Od kilku lat obserwujemy próbę nawiązywania współpracy między mieszkańcami miast i wsi. Konsumenci organizują się w grupy, których celem jest zwiększenie dostępu do zdrowej żywności, pozyskiwanej w sposób odpowiedzialny społecznie i środowiskowo (bezpośrednio od wytwórców). Rolnicy, sadownicy, rybacy, poszukują sposobu na bezpośredni kontakt z konsumentem, który zapewni im lepszą zapłatę za ich pracę. U podstaw wielu z tych działań leży chęć zmiany systemu żywnościowego w kierunku rolnictwa zrównoważonego i ochrony wsi, jako miejsca do życia i pracy. Z drugiej zaś strony widzimy procesy polityczne wspierające trend uprzemysłowienia produkcji żywności, zwiększającą się liczbę dyskontów wypierających lokalne targi i sklepiki. Czy oddolne ruchy będą w stanie stworzyć alternatywę wobec globalnego systemu? Budowa ruchu Suwerenności Żywnościowej nie będzie możliwa bez współpracy.  Dlatego zapraszamy  Was  do udziału w Forum i podzielenia się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami.

Chcemy zdrowej żywności, wytwarzanej  w sprawiedliwy i odpowiedzialny sposób. Chcemy podjąć konkretną, międzyśrodowiskową współpracę dla budowy ruchu suwerenności żywnościowej  w Polsce. My — chłopi, rolniczki, aktywiści, działaczki społeczne, ogrodnicy, rybacy, spółdzielcy, kooperatystki, edukatorki, naukowcy, dziennikarki i konsumenci — dążymy do konsekwentnej zmiany systemu żywności w oparciu o realne potrzeby ludzi.

Jest nas wiele, tworzymy międzynarodowy, oddolny ruch społeczny, którego rządy i instytucje międzynarodowe nie mogą już ignorować. Chcemy suwerenności żywnościowej, dla nas i  dla przyszłych pokoleń. Razem możemy ją osiągnąć. Teraz!

Zobacz program Forum

Kiedy? 25–28.01.2018, Gdzie? Marzyciele i Rzemieślnicy, ul. Bracka 25, Warszawa

Darowizna na rzecz organizacji Forum: standardowa 25zł, solidarnościowa 35zł i więcej, obniżona 15zł.
Uczestnikom i uczestniczkom Forum zapewniamy: 3 ciepłe posiłki, 2 kolacje i przerwy kawowe. Płatność przelewem na konto.

Zarejestruj się już dzisiaj => LINK

Organizatorzy Forum:

Nyeleni Polska i Instytut Globalnej Odpowiedzialności

 

 

 

 

 

Organizacje partnerskie:

 

Program

Program jest aktualizowany na bieżąco.  Aktualna wersja programu [25.01.2018]

  • W ramach paneli dyskusyjnych poruszymy m.in. kwestie związane z miejskim ogrodnictwem, mobilizacjami społeczności lokalnych w Puszczy Białowieskiej czy w Żurawlowie oraz oczywiście tematy związane z polskim rolnictwem i żywnością, dyskutowane przez rolników, pasterzy, przedstawicieli instytucji publicznych i badaczy. 
  • Uczestnicy i uczestniczki będą dzielić się ważnymi dla siebie tematami podczas Targu Inicjatyw, wieczoru Show&Tell a także Open Space.
  • Będziemy intensywnie pracować w ramach czterech grup roboczych nad rozwiązaniami dla wdrażania suwerenności żywnościowej w Polsce. Tematy grup roboczych to: Agroekologia, Edukacja, Polityka Publiczna, Współpraca Miasto-Wieś
  • Podczas wieczoru integracyjnego dla uczestników Forum wystąpi grupa teatralna Węgajty. Spektakl traktujący o relacji z ziemią i o wsi przerodzi się w imprezę taneczną
  • Forum odbędzie się w przestronnej i ciekawej przestrzeni Marzycieli i Rzemieślników w samym centrum Warszawy, na ulicy Brackiej 25
  • Dotychczas zarejestrowani uczestnicy Forum reprezentują przeróżne grupy środowiskowe, organizacje i profesje. By wymienić zaledwie parę: gospodarstwa agroturystyczne, uczelnie wyższe, banki żywności, gazety, radiostacje i niezależna działalność reporterska, indywidualne gospodarstwa rolne, ekowioski i wiejskie wspólnoty intencjonalne, lokalne społeczności wiejskie, organizacje rolnicze i pasterskie, kooperatywy spożywcze, modele “paczki od rolnika” i RWS, organizacje pozarządowe i wiele, wiele innych
  • Pośród wielu ciekawych prezentacji uczestników Forum znajdzie się również prezentacja gościa z Rumunii, przedstawicielki naszej partnerskiej organizacji EcoRuralis i wschodnio-europejskiego ruchu Nyeleni.
PROGRAM FINAL

Podsumowanie Forum

4 dni trwało w Warszawie Forum Suwerenności Żywnościowej (25.01–28.01. 2018), które zgromadziło ponad 120 osób działających na rzecz zmiany przemysłowego modelu produkcji i dystrybucji żywności, w kierunku zrównoważonych gospodarek lokalnych opartych o ekologiczne sposoby wytwarzania żywności, niezależnych od globalnych rynków i skupionych na zaspokajaniu potrzeb żywieniowych lokalnych społeczności. Czytaj dalej → “Podsumowanie Forum”