Dlaczego bezpieczeństwo żywnościowe to za mało? Suwerenność Żywnościowa teraz!

W dniach 25-28.01.2018 w Warszawie odbędzie się pierwsze w Polsce Forum Suwerenności Żywnościowej, na którym rolnicy, aktywiści, naukowcy wypracują podstawy wdrożenia Suwerenności Żywnościowej w naszym kraju. Zapraszamy Państwa do udziału.

 

Wg definicji FAO BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE to sytuacja, w której wszyscy ludzie przez cały czas mają fizyczny, społeczny i ekonomiczny dostęp do wystarczającej, bezpiecznej i odżywczej żywności, zaspokajającej ich potrzeby żywieniowe i preferencje dla prowadzenia aktywnego i zdrowego życia. To właśnie koncepcja bezpieczeństwa żywnościowego wyznacza ramy polityk publicznych we współczesnym świecie.

Niestety, w imię wydajności i zwiększonej produktywności koncepcja ta przyczyniła się do promowania wielkoskalowego, uprzemysłowionego rolnictwa korporacyjnego opartego na specjalistycznej produkcji, koncentracji gruntów i liberalizacji handlu, która doprowadziła do powszechnego wywłaszczenia drobnych producentów i globalnej degradacji ekologicznej.

SUWERENNOŚĆ ŻYWNOŚCIOWA to prawo ludzi, krajów, organizacji do prowadzenia takiej polityki w zakresie rolnictwa i żywności, która jest najlepiej dostosowana do potrzeb miejscowej ludności, a jednocześnie nie ma negatywnego wpływu na ludność innych krajów. Kładzie nacisk na ważną rolę rolnictwa rodzinnego, ekologicznych metod produkcji i sprawiedliwego podziału środków produkcji. W przeciwieństwie do pojęcia bezpieczeństwa żywnościowego, suwerenność nie skupia się tylko na dostępie do żywności, a również na sposobach jego osiągnięcia (za Deklaracja Nyeleni 2007).

W dniach 25-28.01.2018 w Warszawie odbędzie się pierwsze w Polsce Forum Suwerenności Żywnościowej, na którym rolnicy, aktywiści, naukowcy wypracują podstawy wdrożenia Suwerenności Żywnościowej w naszym kraju. Zapraszamy Państwa do udziału.

Więcej
http://nyeleni.pl/zaproszenie/

Leave a Reply