I Forum Suwerenności Żywnościowej Nyéléni Polska 25-28.01.2018

W dniach 25-28 stycznia 2018 r. w Warszawie odbędzie się I Forum Suwerenności Żywnościowej organizowane przez Nyéléni Polska.  Program i zasady rejestracji ogłosimy w pierwszej połowie grudnia.

W nawiązaniu do międzynarodowych zjazdów Nyéléni organizowanych na świecie od przeszło dziesięciu lat, już na początku nadchodzącego roku w Polsce odbędzie się spotkanie środowisk i ruchów na rzecz zmiany systemu żywności w oparciu o założenia suwerenności żywnościowej. W tych dniach Warszawa będzie gościć ponad stu reprezentantów i reprezentantek rozmaitych grup: rolników, pasterzy, rybaków, spółdzielnie producentów i organizacje rolnicze, miejskich ogrodników oraz różne inicjatywy konsumenckie, od kooperatyw spożywczych po modele paczek od rolnika, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i te zajmujące się globalną edukacją, a także aktywistów, dziennikarzy i badaczy. Połączy ich wola współdziałania na rzecz tworzenia lepszego systemu żywności i wpływania na politykę rolną i żywnościową w Polsce, a także włączania się w procesy międzynarodowe, w których społeczeństwo obywatelskie ma bardzo silny głos, a w których Polska wciąż nie ma swojej reprezentacji.

Forum będzie w Polsce pierwszą tak wyraźną okazją do zaprezentowania założeń, wartości i systemowych propozycji zawierających się w pojęciu suwerenności żywnościowej, sposobnością do jego wyjaśnienia i upowszechnienia. Będziemy rozmawiać o tym, kto uprawia naszą żywność, kto nią handluje i kto decyduje o tym, jak wygląda system żywności w Polsce; o tym jakie są jego wady i jak można je naprawić; o zmieniających się rekomendacjach Agencji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ oraz o modelu chłopskiej agroekologii. Będziemy dyskutować o polskiej wsi w obliczu globalizacji, po intensywnych przemianach, i o jej relacji z miastem; będziemy szukać nowych sposobów zacieśniania kontaktów między miastem a wsią i rozwijania dobrych praktyk na styku ich terytoriów. Umiejscowimy polską żywność w szerszym, europejskim i globalnym kontekście – wobec Wspólnej Polityki Rolnej oraz nadchodzących zmian w jej zapisach, a także wobec globalnego handlu, wpływów wielkich korporacji, hipermarketów i agrobiznesu.

Określimy nasze nadzieje, potrzeby i żądania, postaramy się wypracować wspólne stanowisko i zaplanować wspólne działania, które pomogą nam oddziaływać na politykę publiczną i powoli zmieniać system żywności na bardziej przyjazny ludziom, ziemi i środowisku.

Niebawem zamieścimy program oraz pełną informację o tym spotkaniu. Zainteresowanych aktywnym udziałem w spotkaniu prosimy pisać już teraz na nasz adres nyelenipl@gmail.com

Leave a Reply