STOP CETA & Co.! ROLNICTWO NIE JEST NA SPRZEDAŻ

25 stycznia organizacja rolników Europejska Koordynacja Via Campesina wraz z organizacjami członkowskimi: AbL (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft – Niemcy), FUGEA – Belgia, European Milk Board (EMB), MIG-Belgia (Milcherzeuger Interessengemeinschaft) i innymi grupami, organizuje demonstrację na granicy belgijsko-niemieckiej, aby wyrazić swój sprzeciw wobec CETA i innych umów o wolnym handlu (FTAs), aranżowanych przez władze Unii Europejskiej kosztem rolników i konsumentów.

STOP CETA & Co.!  ROLNICTWO NIE JEST NA SPRZEDAŻ!

Graniczna akcja rolników na rzecz sprawiedliwego handlu międzynarodowego

25 stycznia godz. 11.30

Granica belgijsko-niemiecka (E40 zjazd 40 niedaleko Lichtenbusch)

Transeuropejski ruch sprzeciwu wobec CETA spotyka się ponownie i organizuje protest 25 stycznia.

Organizacja rolników Europejska Koordynacja Via Campesina wraz z organizacjami członkowskimi: AbL (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft – Niemcy), FUGEA – Belgia, European Milk Board (EMB), MIG-Belgia (Milcherzeuger Interessengemeinschaft) i innymi grupami, organizuje demonstrację na granicy belgijsko-niemieckiej, aby wyrazić swój sprzeciw wobec CETA i innych umów o wolnym handlu (FTAs), aranżowanych przez władze Unii Europejskiej kosztem rolników i konsumentów.

Dumping rolniczy, prywatyzacja usług publicznych, osłabianie przepisów dotyczących ochrony zdrowia i środowiska, to tylko kilka przykładów szkodliwych elementów składowych CETA. Na szczęście dzięki naciskowi społecznemu udało się na razie powstrzymać wdrażanie jednego z nich – ICS ( investment court system – system sądów inwestycyjnych), który jest obecnie oceniany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ECJ).

29 stycznia ECJ wyda decyzję ws. zgodności ICS z prawem Unii Europejskiej. W związku z tym, my, europejski ruch chłopski, chcemy jeszcze raz wysłać mocny sygnał do rządów europejskich , że CETA i inne umowy o wolnym handlu negocjowane przez UE są szkodliwe dla rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego, środowiska, ochrony zdrowia, rynku pracy i demokracji.

Hodowcy, chłopi i obywatele, 25 stycznia zjednoczmy się przeciwko CETA i innym toksycznym umowom o wolnym handlu!

Traktorzystów, rolników i organizacje społeczeństwa obywatelskiego zainteresowane udziałem w tym wydarzeniu bądź pragnące je wesprzeć (podpisując wspólną deklarację rolników – do przeczytania tutaj) , prosimy o kontakt z Berit Thomsen (AbL): Email: thomsen@abl-ev.de, Tel: ++492381-9053172

*****

Informacje logistyczne:

  • Akcja odbędzie się na moście nad graniczną autostradą A3/E40 koło Lichtenbusch (dojazd przez E40, zjazd 40) w piątek 25 stycznia 2019 roku o godz. 11.30.
  • Program: Traktory i ludzie wraz bannerami zgromadzą się na moście, zostaną wygłoszone mowy odbędzie się symboliczne podpisywanie deklaracji rolników i konferencja prasowa.
  • Traktory nie mogą mieć przedniej ładowarki, przyczepy muszą muszą być puste, w przeciwnym razie nie będą wpuszczone na most.

źródło: European Coordination Via Campesina[:]

Leave a Reply