Warsztaty szkoleniowe z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków

STARE ODMIANY

12 LISTOPADA 2018 |  Warsztaty szkoleniowe z  Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków.

Czy interesuje Cię uprawa starych odmian warzyw i innych roślin użytkowych w twoim gospodarstwie?

Czy chciałbyś spróbować jak sprawdzą się one na polu i w sprzedaży?

Czy szukasz kontaktu i wymiany wiedzy z innymi rolnikami-pasjonatami zachowywania własnych NASION?

Jeśli TAK, te warsztaty są dla Ciebie.

Zapraszamy rolników-praktyków na warsztaty szkoleniowe Instytutu Ogrodnictwa i Krajowego Banku Nasion we współpracy z Nyeleni Polska i Ekologicznym Uniwersytetm Ludowym. Warsztaty będą spotkaniem osób, które żywo interesuje praktyczna REINTRODUKCJA STARYCH ODMIAN roślin w gospodarstwie oraz zwiększanie agro-bioróżnorodności na wsi. 

Gdzie: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Grzybów 1/2, 09-533 Słubice

REJESTRACJA (pierwszeństwo dla rolników aktywnych zawodowo):  tutaj
PROGRAM: tutaj
PLAKAT: tutaj 

Koszt: Szkolenie wraz z obiadem i przerwą kawową są nieodpłatne.

Dlaczego potrzebna jest Reintrodukcja Starych Odmian?

Zachowywanie nasion roślin użytkowych było niegdyś powszechną wiedzą, ale też żywą praktyką zapewniającą ciągłość upraw z roku na rok1↓

Społeczności wiejskie na całym świecie rozwinęły niezwykłą różnorodność gatunków warzyw, ziół i owoców oraz kultur z nimi związanych. Od kilkudziesięciu lat, za równo na polach uprawnych, w krajobrazach wsi jak i na talerzach zachodzi jednak znaczące ujednolicanie wytwarzanej żywności, zmniejszanie się zasobów genowych i ekspansja monokultur2↓. Zmiany te zagrażają bioróżnorodności natury na wsi jak i bezpieczeństwu żywnościowemu.  Znikają również z rynku nasiennego rodzime odmiany roślin.
 
W odpowiedzi na te procesy, międzynarodowe i krajowe instytucje do spraw rolnictwa i żywności (m.in. FAO, Ministerstwo Rolnictwa w Polsce) rozwijają współpracę z gospodarstwami rolnymi i grupami społecznymi wprowadzając ponownie do agro-ekosystemów odmiany roślin zachowane wyłącznie w Bankach Nasion. Wspierane jest przy tym powstawanie Społecznych Banków Nasion. Celem programu Reintrodukcji Starych Odmian jest ponowne zróżnicowanie zasobów genowych w środowisku naturalnym i wzmocnienie odporności ekosystemow na zmiany klimatyczne. 
 
Na warsztatach rolnicy dowiedzą się jak nawiązać współpracę i pozyskać wybrane pod kątem swojej lokalności nasiona z krajowego Banku Nasion. W zamian za dokumentację upraw pozyskanymi nasionami rolnik czy rolniczka mogą obdarować sąsiadów lub wykorzystać w kolejnym sezonie, a plony warzyw sprzedać. Współpraca propaguje uprawę naturalnymi i ekologicznymi metodami i zachowywanie własnych nasion3↓
 
W Polsce, Program Reintrodukcji ma szczególny potencjał. Drobne gospodarstwa mogą łatwo zaadaptować swoje uprawy pod współpracę reintrodukcyjną. Wiele regionów przeżywa renesans kulinarnego dziedzictwa, który sprzyja tworzeniu się rynku zbytu na lokalną, sezonową i tradycyjną żywność. Dawne odmiany roślin oprócz wartości odżywczej, cenione są za swoją wartość kulturową, którą doceniają nowe ruchy konsumenckie, takie jak Kooperatywy Spożywczy, Rolnictwo Wspierane Społecznie czy restauratorzy. 
 

Program Reintrodukcji i powrót do tradycyjnych odmian to korzyści zarówno z perspektywy zwiększania lokalnej agro-bioróżnorodności jak i współpracy Instytucji Państwowych z praktykami na gospodarstwach.

PROGAM

10.30-11.00– Pilotażowa uprawa dawnych odmian i nasiennictwo na gospodarstwie Osada Twórców: perspektywy na realizację celów suwerenności żywnościowej – Joanna Bojczewska, Nyeleni Polska.
11.00-11.30– Ochrona roślinnych zasobów genowych ex situ oraz on farm – Denise F. Dostatny,IHAR, Radzików.
11.30-11.50– Zasady udostępniania zasobów genowych oraz program reintrodukcji dawnych/lokalnych odmian roślin ogrodniczych – Mariusz Chojnowski, INHORT, Skierniewice.
11.50-12.10– Zasady udostępniania zasobów genowych roślin oraz reintrodukcja dawnych/lokalnych odmian roślin rolniczych i zielarskich  – D. F. Dostatny,IHAR, Radzików.
12.10-12.30– Dyskusja
12.30-13.30– Obiad
13.30-13.45– Dawne odmiany roślin warzywnych w banku genów pochodzące z centralnej Polski – E. Kapusta, INHORT, Skierniewice.
13.45-14.00– Dawne odmiany roślin rolniczych w banku genów pochodzące z centralnej Polski – D. Fu Dostatny, IHAR, Radzików.
14.00-14.20– Społeczne banki nasion – perspektywy i zagrożenia – M. Chojnowski, INHORT, Skierniewice.

14.20-15.00– Dyskusja plenarna i podsumowanie warsztatów.

Organizatorzy:

   [ + ]

1, 3. https://nyeleni.pl/przewodnik-zachowywania-wlasnych-nasion-podstawy-suwerennosci-zywnosciowej/
2. https://nyeleni.pl/nasiona-dobro-wspolne-czy-wlasnosc-korporacji/

Dodaj komentarz