Parlament europejski popiera deklarację praw chłopskich

Parlament Europejski apeluje do państw członkowskich UE, aby głosowały za uchwaleniem  „Deklaracji praw chłopów i chłopek oraz innych ludzi mieszkających na wsi”.

3 lipca 2018 roku PE przyjął ważną rezolucję ws. naruszeń praw człowieka, w tym grabieży ziemi, doświadczanych przez ludy rdzenne na całym świecie. Rezolucja ta zawiera ważną rekomendację dla państw członkowskich dotyczącą uchwalenia Deklaracji praw chłopów i chłopek oraz innych ludzi pracujących na wsi, która była negocjowana przez ostatnich kilka lat w ramach Rady Praw Człowieka ONZ.

Tekst przyjęty przez PE apeluje do Unii Europejskiej i państw członkowskich o poparcie Deklaracji praw chłopów i chłopek oraz innych ludzi mieszkających na wsi i głosowanie za jej uchwaleniem podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ we wrześniu bieżącego roku.

Poparcie udzielone dzisiaj prawom chłopskim przez Parlament Europejski jest czymś wyjątkowym! Deklaracja praw chłopów i chłopek przyczyni się do poprawy sytuacji drobnych rolników w całej Europie i da nową nadzieję europejskiej wsi. Po dwudziestu latach liberalizacji rynków rolniczych i łamania praw chłopów i chłopek na całym świecie, będą oni wreszcie mieli swoją własną kartę praw. Nadszedł czas, by nasze rządy poparły prawa chłopskie, dołączając nie tylko do Parlamentu Europejskiego, ale również reszty świata. – oświadczył członek Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Koordynacji Via Campesina, Pierre Maison.

Parlament Europejski, główny organ reprezentujący obywateli UE, nareszcie usłyszał nasz głos”– dodała Ramona Duminicioiu, członkini Ecoruralis i Komitetu Koordynacyjnego ECVC.

We wrześniu państwa członkowskie muszą dostosować się do stanowiska PE i zagłosować za przyjęciem Deklaracji praw chłopów i chłopek podczas następnej sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. Nie ma żadnych instrumentów prawnych, które chroniłyby nas na przed grabieżą ziemi, wyzyskiem i innymi formami łamania naszych praw. Potrzebujemy pilnie tej deklaracji, szczególnie w Europie Wschodniej, gdzie zamieszkuje większość europejskich chłopów. Jeśli deklaracja ta zostanie przyjęta, przyniesie to ogromne korzyści naszemu społeczeństwu – wyjaśniła Duminicioiu.

Europejska Koordynacja Via Campesina domaga się od państw członkowskich zastosowania się do rekomendacji PE i poparcia deklaracji.

Źródło: European Coordination Via Campesina

za: Zielone Wiadomości

Leave a Reply