Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE ws. nowych GMO – historyczne zwycięstwo chłopów i obywateli

W wyroku ogłoszonym 25 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie stwierdził, że wszystkie nowe techniki GM prowadzą do powstania organizmów modyfikowanych genetycznie i z tego powodu muszą podlegać obowiązującym w UE przepisom dotyczącym GMO.

Bruksela, 25 lipca 2018 roku – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał decyzję w sprawie statusu prawnego nowych GMO.

Opublikowany 25 lipca 2018 roku wyrok TSUE w sprawie C-528/16 wyjaśnia status prawny nowych GMO.  Trybunał jednoznacznie stwierdził, że wszystkie nowe techniki modyfikacji genetycznej w rzeczywistości prowadzą do powstania organizmów modyfikowanych genetycznie i z tego powodu muszą podlegać obowiązującym w Unii Europejskiej przepisom dotyczącym GMO.

Trybunał potwierdził swoją decyzję, że techniki mutagenezy są wyłączone z zakresu Dyrektywy ws. GMO. Jednak natychmiast podkreślił, że to zwolnienie dotyczy jedynie „technik mutagenezy, które były tradycyjnie wykorzystywane do różnych zastosowań i których bezpieczeństwo zostało już dawno potwierdzone”, a nie technik, które pojawiły już po przyjęciu Dyrektywy. W odniesieniu do organizmów uzyskanych za pomocą tradycyjnej mutagenezy, Trybunał stwierdził, że państwa członkowskie „mogą wydawać przepisy prawne w tym zakresie z poszanowaniem prawa UE, w szczególności przepisów dotyczących swobodnego przepływu towarów”.

„Decyzja Trybunału ma historyczne znaczenie” – powiedział członek Komitetu Koordynacyjnego Europejskiej Koordynacji Via Campesina (ECVC), Antonio Onorati, „Nareszcie wiemy, co muszą w tej sprawie zrobić kraje członkowskie: wyegzekwować przestrzeganie prawa”.

Członkini Komitetu Koordynacyjnego ECVC, Ramona Duminicioiu dodała, że „po tej decyzji przemysł biotechnologiczny nie może już dłużej twierdzić, że te nowe techniki modyfikacji genetycznej „działają tak jak natura” i próbować oszukiwać chłopów i konsumentów . Jest to zwycięstwo w walce o prawa chłopów do nasion”.

Tak jak transgeneza, wszystkie te techniki powodują wiele niezamierzonych modyfikacji genetycznych, które, jak pokazują opublikowane niedawno badania, mogą prowadzić do nieprzewidywalnych szkód dla rolnictwa, środowiska i zdrowia” – powiedział członek Grupy Roboczej ECVC ds. Nasion, Guy Kastler. „Egzekwowanie obowiązującego prawa ma zasadnicze znaczenie. Rolnicy, organizacje konsumenckie, społeczeństwo obywatelskie i wszyscy obywatele UE powinni z zadowoleniem przyjąć tę decyzję, która wzmacnia podstawową zasadę Unii – zasadę ostrożności”.

ECVC apeluje do Unii Europejskiej o działanie zgodnie z decyzją TSUE i prosi kraje członkowskie o zastosowanie przepisów dotyczących GMO do wszystkich organizmów uzyskanych za pomocą nowych technik modyfikacji genetycznej.

Przeczytaj komunikat prasowy TSUE

Przeczytaj decyzję TSUE

Przeczytaj stanowisko ECVC w sprawie nowych GMO

źródło: komunikat prasowy European Coordination Via Campesina

za: Zielone Wiadomości

Leave a Reply