MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW, 1-3 XII. 2017 – relacja uczestniczki

Prezentacje, dyskusje i kuluarowe rozmowy z jednej strony były ekspresją troski o przywrócenie zdrowej relacji człowiek-natura-człowiek, z drugiej zaś zaproszeniem do fascynującego zadania, jakiemu musimy sprostać – tworzyć naturalny i zdrowy ekosystem, utrzymywać żyzną glebę, wytwarzać dobrą żywność, ale też kreować ducha wspólnoty mieszkańców Ziemi.

Czytaj dalej → „MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE ROLNIKÓW, 1-3 XII. 2017 – relacja uczestniczki”

Dzień 5. – Globalne wyzwania dla La Via Campesina – Lokalne perspektywy dla suwerenności żywnościowej w Polsce

Dzień czwarty konferencji rozpoczęła Mystica z Azji, która w formie teatralnej prezentowała różne formy agresji, z jakimi spotykają się chłopi i chłopki na tym kontynencie. Niezwykłym był moment, w którym wszyscy delegaci zebrani na sali zanucili chłopskie pieśni w swoich językach – salę konferencyjną wypełnił wielowymiarowy, nierozróżnialny chór głosów śpiewających melodie najbliższe sercom ludzi ziemi z całego świata. Czytaj dalej → „Dzień 5. – Globalne wyzwania dla La Via Campesina – Lokalne perspektywy dla suwerenności żywnościowej w Polsce”

Suwerenność Żywnościowa w Polsce

Działanie zgodnie z założeniami Suwerenności Żywnościowej, która oznacza prawo społeczeństw do demokratycznego definiowania swoich systemów żywnościowych i rolnych, w sposób, który nie szkodzi innym ludziom i środowisku, jest w Polsce reprezentowane przez setki podmiotów: organizacji rolniczych, rolników indywidualnych, grup konsumenckich, aktywistycznych, przedsiębiorstw i innych. Chcemy wam je przedstawić ale też połączyć je między sobą, aby wspólnie pokazać naszą siłę. Istnieje w Polsce wiele wspaniałych inicjatyw, ale brakuje nam wspólnego głosu, siły przebicia, reprezentacji. Czytaj dalej → „Suwerenność Żywnościowa w Polsce”