Obszary działania

1. Produkcja i konsumpcja
Zmiana sposobów produkcji żywności i nawyków związanych z jej konsumpcją

2. Dystrybucja żywności
Zmiana metod dystrybucji żywności

3. Praca i warunki socjalne
Podnoszenie wartości pracy i poprawa warunków socjalnych w rolnictwie i przy produkcji żywności

4. Zasoby naturalne i własność wspólna
Odzyskanie praw do naturalnych zasobów i własności wspólnej (na przykład lasów i pastwisk lub przestrzeni publicznej)

5. Polityka publiczna
Zmiana polityki rządzącej oraz powszechnych przekonań odnośnie żywności i systemu rolnictwa

Poza tym:

6. Budowa wspólnego rozumienia potrzeb suwerenności żywnościowej w Polsce

7. Wypracowanie strategii wzmacniania suwerenności żywnościowej w Polsce i na świecie
Konsolidacja rozproszonych działań społecznych wywodzących się z różnych środowisk i pobudek, a mających za cel de facto suwerenność żywnościową.
Tworzenie konkretnych, ekologiczno-wspólnotowych alternatyw dla przemysłowego modelu produkcji i konsumpcji.

8. Promocja inicjatyw i działań wspierających suwerenność żywnościową w Polsce i na świecie
Zmiana panującej polityki rolnej tak, by uwzględniała lokalne potrzeby suwerenności żywnościowej.
Monitorowanie i dbanie o to, by polityka rolno-spożywcza umożliwiała realizację prawa dostępu do zdrowej żywności z zachowaniem troski o klimat i środowisko naturalne.

9. Wymiana doświadczeń
Przygotowanie przestrzeni dla wymiany doświadczeń, praktyk, umiejętności mających na względzie poprawienie suwerenności żywnościowej.
Zmapowanie istniejących inicjatyw w Polsce i łączenie ich z zagranicznymi odpowiednikami.

Dodaj komentarz