Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził Deklarację praw chłopów

9 listopada Trzeci Komitet (sprawy społeczne, kulturalne i pomoc humanitarna) Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził Deklarację praw chłopów i chłopek oraz innych ludzi mieszkających na wsi (Rezolucja nr A/C.3/73/L.30).

oto: United Nations/John Gillespie/Flickr/ Creative Commons

Za jej przyjęciem zagłosowało 119 krajów, 7 było przeciwko, a 49 wstrzymało się od głosu. Jest to wielki krok naprzód w kampanii La Via Campesiny, największej światowej organizacji chłopskiej, która jest wspierana przez wiele organizacji na całym świecie, w tym FIAN i CETIM.

Więcej: Zielone Wiadomości: Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ zatwierdził Deklarację praw chłopów[:]

Leave a Reply