Grupy robocze podczas II FSŻ, część VI: Networking for Regional Cooperation

Zobaczmy, jak to robią na Zachodzie – słyszymy w wielu debatach publicznych. Fakt – doświadczenie krajów wysokorozwiniętych jest cenne. Ale specyfika Europy Wschodniej nie zawsze daje się połączyć z rozwiązaniami zachodnioeuropejskimi. Dlatego mówiąc o współpracy w ramach UE musimy zejść szczebel niżej. Nad zacieśnianiem więzi na mniejszą skalę pracowała grupa Networking for Regional Cooperation. 

Spotkanie, którego moderatorem był Wojtek Mejor, to most pomiędzy zagranicznymi gośćmi obecnymi na Forum a uczestnikami z Polski. Miejsce wymiany dla wszystkich, którzy chcą nawiązać lub poszerzyć międzynarodową współpracę regionalną na rzecz suwerenności żywnościowej i pokrewnych inicjatyw. Warto dodać, że niektórzy członkowie grupy znają się już dłużej dzięki współpracy w ramach projektu Building Up Social Solidarity Economy.

Reprezentacje z Europy – łączcie się!

Wśród nich znaleźli się reprezentanci kilku państw europejskich: Węgier, Czech, Słowacji, Austrii, Ukrainy, Luksemburga, Włoch, Belgii, Grecji, Chorwacji oraz Polski. Organizacje, z których się wywodzą to m.in.

 • Ekumenicka Akademie z Czech,
 • sieć RIPESS z Luksemburga,
 • Utopia ze Słowacji,
 • Vedegylet z Węgier,
 • Ukrainian Rural Development Network z Ukrainy,
 • EURYFA z Belgii,
 • AMPI z Czech,
 • Katholische Sozialakademie Osterreich z Austrii,
 • Fundacja „Ogrody Permakultury”,
 • Forum Ekorozwoju z Wrocławia,
 • Wawelska Kooperatywa Spożywcza z Krakowa,
 • Kooperatywa Spożywcza Dobrze z Warszawy,
 • Fundacja Heinricha Boella z Warszawy

Spotkanie orbitowało wokół trzech głównych tematów:

 • inicjatywa na rzecz Wyszehradzkiego Forum Suwerenności Żywnościowej oraz współpraca w dziedzinie edukacji agroekologicznej,
 • Współpraca regionalna podmiotów alternatywnych systemów żywności (kooperatywy, RWSy),
 • Building Up Social Solidarity Economy – projekt edukacyjny na rzecz powstawania i rozwoju podmiotów ekonomii solidarnej i społecznej.

Przy okazji Forum, w Warszawie odbyło się także spotkanie organizacji partnerskich projektu Building Up Social Solidarity Economy, za którego prowadzenie w Polsce odpowiada Stowarzyszenie Kooperatywa Spożywcza Dobrze. Zagraniczni goście odwiedzili oba sklepy, jakie kooperatywa prowadzi w stolicy.

Dokąd teraz?

Do końca roku kontynuowany będzie projekt Building Up Social Solidarity Economy, natomiast równolegle, w styczniu, wystartował nowy projekt dotyczący edukacji konsumentów i działaczek kooperatyw o tytule Food & More, którego polskim operatorem jest Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia. Dodatkowo podczas spotkania powstały pierwsze szkice i plany współpracy na rzecz Wyszehradzkiego Forum Suwerenności Żywnościowej. Jeśli chcecie pomóc w jego organizacji lub włączyć się w działania grupy, piszcie do Wojtka wojtekmejor@gmail.com. 

Leave a Reply