Wspólna Polityka Rolna od nowa!

Polskie organizacje ekologiczne i społeczne, w tym Nyeleni Polska opublikowały wspólne stanowisko nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku, wzywając decydentów politycznych do stworzenia polityki rolnej uczciwej wobec rolników i społeczności wiejskich, gwarantującej zdrowe jedzenie dla obywateli oraz zapewniającej ochronę przyrody w sposób zrównoważony – abyśmy mieli czyste powietrze i wodę, zdrową glebę i bogactwo świata roślin i zwierząt. Dlaczego to ważne? Bo to od kształtu WPR zależy jakie rolnictwo przetrwa, gdzie i jaką żywność będziemy kupować.

Fragmenty za którymi optowaliśmy:

Przyszedł czas, aby dostrzec, że WPR nie powinna dotyczyć pojedynczych rolników ale powinna koncentrować się na całych społecznościach obszarów wiejskich, doceniając realizowane przez nie dodatkowe usługi ekologicze i społeczne, wspierając wszelkie, znane jak i nowatorskie, inicjatywy współpracy producentów rolnych,współzarządzania przez społeczność wrażliwymi dobrami wspólnymi, skracania dróg żywności od producenta do konsumenta poprzez różne formy sprzedaży bezpośredniej, w tym kooperatyw spożywczych, budowania lokalnej produkcji, przetwórstwa i dystrybucji żywności.

WPR musi stawiać sobie cele zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, poszukiwać suwerenności żywieniowej, wspierać rozwój rolnictwa ekologicznego, w tym stosowania tradycyjnych praktyk produkcyjnych agroekologii oraz wszelkich inicjatyw wspierających żywotność społeczności wiejskich.

Stanowisko polskich organizacji ekologicznych i społecznych na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku dostępne jest na stronie:

https://www.wwf.pl/sites/default/files/2017-11/stanowisko.pdf

Komisja Europejska przedstawiła komunikat na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2020 roku. W komunikacie KE wzywa do przejścia do bardziej zrównoważonego rolnictwa, nie przedstawia jednak jasnych i konkretnych celów, które doprowadziły by do zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko i klimat przy jednoczesnym zapewnieniu zdrowej żywności i dobrego funkcjonowaniu społeczności wiejskich. Mimo braku szczegółów propozycja komisarza Hogana wymaga od państw członkowskich zapewnienia wymiernych korzyści dla przyrody i klimatu i utworzenia podstawy dla nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa.

Komisja proponuje nadanie państwom członkowskim znacznie większej roli w podejmowaniu decyzji o tym w jaki sposób rozdzielać publiczne dotacje wśród rolników. Takie rozwiązanie będzie korzystne jedynie gdy zostanie połączone z silnymi i mierzalnymi celami środowiskowymi dla UE oraz wiarygodnymi mechanizmami monitorowania i kontroli.

Nowoczesna WPR, która ma zagwarantować dobrą żywność i wspierać rolników w przejściu do rolnictwa zapewniającego również usługi ekosystemowe, musi znaleźć alternatywę dla nieefektywnych narzędzi, takich jak obecne płatności bezpośrednie. Nie możemy ryzykować utrzymania się statusu quo poprzez przyznanie ministrom rolnictwa pełnej swobody w wydawaniu dużej części pieniędzy podatników z obszaru UE.

Warto odnotować zapis, że państwa członkowskie będą musiały włączyć prawodawstwo w zakresie ochrony środowiska do swoich planów strategicznych w ramach realizacji WPR. Aby rozwiązanie to było skuteczne finansowanie celów środowiskowych i klimatycznych musi zostać uwzględnione w ramach kolejnego budżetu UE, a władze odpowiedzialne za ochronę środowiska muszą brać udział w zarządzaniu instrumentami WPR wykorzystywanymi do realizacji tych celów.

Komunikat KE zostanie przedyskutowany w najbliższych miesiącach przez Radę ds. Rolnictwa UE i Parlament Europejski.

Komunikat KE nt. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej dostępny jest na stronie: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/future-of-cap/future_of_food_and_farming_communication_en.pdf

 

Leave a Reply