Polityka publiczna

Postulujemy zmianę polityki publicznej wyznaczającej kierunek systemów żywnościowych i rolnych na poziomie lokalnym i globalnym. Domagamy się odebrania władzy korporacjom. Polityka publiczna powinna być spójna i komplementarna. Powinna promować i chronić systemy żywnościowe oraz różne, lokalne kultury odżywiania się.

(Europejskie Forum Nyéléni, Deklaracja Suwerenności Żywnościowej, 2011)

Aktualna polityka publiczna na poziomie europejskim i globalnym ma głęboki, negatywny wpływ na systemy żywnościowe. Ogranicza lokalną i regionalną kontrolę, a także stawia korporacje ponad prawami społeczności lokalnych i drobnych producentów. Pod presją międzynarodowych koncernów polityka publiczna poważnie naruszyła równowagę właśnie tych drobnych, lokalnych systemów rolnych i żywnościowych, które dotąd funkcjonowały sprawnie nawet podczas globalnych kryzysów.

Demokratyzacja struktur polityki publicznej jest dla nas fundamentem walki o stworzenie prawa, które przywróci godność wszystkim ludziom biorącym udział w produkcji i konsumpcji żywności. Przekierowanie europejskiej i globalnej polityki publicznej na tor suwerenności żywnościowej wymaga zarówno reformy jej treści, jak i procesów jej rozwijania. W tym celu postulujemy, aby korporacje ograniczyły swoje wpływy na wszystkich poziomach –  lokalnym, krajowym, europejskim i globalnym. Domagamy się także, aby obywatele i mieszkańcy różnych regionów świata, producenci i konsumenci żywności brali czynny udział w tworzeniu, rozwijaniu oraz implementacji polityki publicznej.

Dodaj komentarz