„Więcej rolników, lepsza żywność” – raport Nyeleni Europe ws. reformy WPR

Według autorów nowego raportu opublikowanego 25 marca przez Nyeleni EuropaPlatformę Azji Centralnej na rzecz Suwerenności Żywnościowej drobne zrównoważone rolnictwo powinno znaleźć się w centrum polityki rolnej Unii Europejskiej [1]. Nowa, dobrze udokumentowana publikacja, ukazała się na krótko przed kluczowym głosowaniem w Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się na początku kwietnia, i reprezentuje stanowisko paneuropejskiej koalicji rolników, chłopów, pasterzy, rybaków, ludów tubylczych i organizacji ekologicznych ws. Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR).

Raport podkreśla alarmującą sytuację na obszarach wiejskich i w systemie żywnościowym Unii Europejskiej:

  • W latach 2005-2016 ilość gospodarstw o wielkości poniżej 50 hektarów zmniejszyła się o 29,4%. Ponad 4 miliony gospodarstw zniknęło w ciągu zaledwie dziesięciu lat.
  •  Coraz większa liczba sezonowych pracowników, często imigrantów, cierpi z powodu przerażających warunków pracy i życia.
  •  Skażenie środowiska na skutek używania substancji agrochemicznych ma negatywny wpływ na zdrowie publiczne – pozostałości środków chemicznych są wykrywane w żywności, związki azotu i fosforu zanieczyszczają gleby i wodę.
  •  Używanie dużej ilości antybiotyków w hodowli zwierząt prowadzi do oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.
  •  Przemysłowy system żywnościowy odpowiada za marnotrawienie około 88 milionów ton żywności rocznie
  •  Na skutek obecnej WPR Unia Europejska stała się ekstremalnie zależna od taniego importu z regionów o niższych standardach ekologicznych i społecznych.

Aktywistka na rzecz suwerenności żywnościowej z Friends of the Earth Europe, Stanka Becheva powiedziała: „W świecie stojącym w obliczu wielorakich kryzysów ekologicznych i społecznych, z których wiele ma bezpośredni związek ze sposobem, w jaki zapewniamy sobie pożywienie, politycy unijni powinni wysłuchać drobnych, gospodarujących w sposób zrównoważony rolników, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu kryzysu klimatycznego i kryzysu związanego z załamanien naturalnych ekosystemów. Tworzone przez nich systemy żywnościowe zapewniają konsumentom zdrową, dostępną cenowo, lokalną żywność, szanują naturę i klimat oraz tworzą bezpieczne i godne miejsca pracy”.

Przedstawiając część raportu poświęconą zmianom w WPR koniecznym dla skutecznego przejścia europejskiego systemu żywnościowego na bardziej zrównoważony model, rolniczka i przedstawicielka European Coordination Via Campesina, Genevieve Savigny powiedziała: „WPR musi zapewnić drobnym, stosującym zrównoważone metody rolnikom, potrzebne im odpowiednie wsparcie polityczne, ekonomiczne i społeczne. Oznacza to sprawiedliwe ceny, ustalenie górnych limitów dla dopłat bezpośrednich i redystrybucję pomocy. Obecnie mniej niż 2% beneficjentów WPR otrzymuje 30% całości budżetu przeznaczonego na płatności bezpośrednie. Musi się to zmienić. Należy przeznaczyć więcej pieniędzy na rozwój obszarów wiejskich i kolektywne projekty, które promują agroekologię chłopską. A jeśli chodzi o młodych? Kluczowe znaczenie ma wsparcie dla nowych rolników przez pierwsze pięć lat ich działalności”.

„Ten raport pokazuje również korzyści ekologiczne i społeczne nowych, lokalnych inicjatyw łączących rolników i konsumentów. Ukazuje się w odpowiednim czasie aby pokazać, że nowy kontrakt pomiędzy producentami jest pilnie potrzebny i niecierpliwie oczekiwany”, powiedziała Judith Hitchman z międzynarodowej sieci ruchów Rolnictwa Wspieranego przez Społeczność (URGENCI).

Koalicja Nyeleni Europa i Azja Centralna apeluje do Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego o poparcie spójnej WPR, która będzie korzystna dla ludzi i środowiska. Oznacza to głosowanie za ograniczeniem płatności dla dużych gospodarstw i maksymalnym zwiększeniem redystrybucji wsparcia bezpośredniego do małych i średnich gospodarstw: ruch, który byłby jasnym sygnałem, że koncentracja gruntów i ekspansja wielkich gospodarstw nie są własciwą drogą.

Cały raport w formacie pdf (język angielski): tutaj

Kontakt:

Andoni Garcia: European Coordination Via Campesina, garciaarriola@gmail.com; +34 636 4515 69

Stanka Becheva: Friends of the Earth Europe, stanka.becheva@foeeurope.org; +32 2 893 10 25

[1] Organizacje aktywne w sieci the Nyeleni Europa i Centralna Azja: European Coordination Via Campesina (ECVC), World Forum of Fisher People (WFFP), URGENCI, Community Supported Agriculture Network, Centre for Support of Indigenous peoples of the North (CSIPN), European Shepherds’ Network (ESN/WAMIP), Friends of the Earth Europe (FoEE), FIAN European Sections and Coordinations (FIAN) and the Transnational Institute (TNI).

źródło: komunikat prasowy European Coordination Via Campesina

 

Leave a Reply