Nowa strategia „Od pola do stołu”

Stanowisko Europejskiej Koordynacji Via Campesina ws. nowej strategii UE „Od pola do stołu”

Bruksela, 20 maja 2020

Komisja Europejska ogłosiła dzisiaj nowe strategie – „Od pola do stołu” i na rzecz różnorodności biologicznej – których celem jest stworzenie sprawiedliwego, zdrowego i ekologicznego sytemu żywnościowego oraz ochrona środowiska naturalnego. Obie strategie wzmacniają się wzajemnie i łączą naturę, rolników i rolniczki, przedsiębiorstwa oraz konsumentów we wspólnej pracy na rzecz konkurencyjnej i zrównoważonej przyszłości.

Jakkolwiek w opublikowanym dzisiaj dokumencie Komisja Europejska przyznaje, że pandemia COVID-19 uwidoczniła znaczenie stabilnego i odpornego systemu żywnościowego, który może funkcjonować w każdych okolicznościach, oraz że podczas obecnej epidemii zwiększyło się zapotrzebowanie na krótsze łańcuchy dostaw, przedstawiona przez nią strategia nie jest właściwą drogą do spełnienia tych społecznych potrzeb.

Strategia „Od pola do stołu” ne uznaje wysokiej wartości drobnego rolnictwa w procesie naprawy niezrównoważonego systemu żywnościowego, za to kładzie nacisk na to, że technologie cyfrowe i nowe techniki modyfikacji genetycznej mogą poprawić zrównoważenie na każdym etapie łańcucha dostaw żywności.

W odniesieniu do Wspólnej Polityki Rolnej strategia podkreśla, że programy ekologiczne (eco-schemes) będą opcją służącą do promocji zrównoważonych praktyk „takich jak rolnictwo precyzyjne, agroekologia (w tym rolnictwo ekologiczne), rolnictwo węglowe i agroleśnictwo”, mieszając ze sobą praktyki o całkowicie odmiennym charakterze.

Pozytywnym aspektem jest to, że strategia „Od pola do stołu” wspomina o potrzebie przestrzegania zasad europejskiego filaru praw socjalnych, zwłaszcza w przypadku pracowników/pracowniczek tymczasowych, sezonowych i wykonujących pracę niezgłoszoną. Jednakże w dokumencie brakuje nawiązania do Deklaracji Praw Chłopów i Chłopek ONZ, która na najwyższym poziomie międzynarodowym uznaje wartość zrównoważonego systemu żywnościowego, który Komisja chce promować na całym świecie.

Europejska Koordynacja Via Campesina od dawna uparcie podkreśla, że strategia „Od pola do stołu” jest okazją do rozpoczęcia prawdziwej transformacji systemu żywnościowego i zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego wszystkim ludziom poprzez system oparty na suwerenności żywnościowej. Jednakże od samego początku strategia ta mierzy się z problemem braku wiarygodności i spójności – jeżeli polityka handlowa i umowy o wolnym handlu nie zostaną zakwestionowane, a niespójności pomiędzy politykami handlową, rolno-żywnościową, ochrony środowiska i społeczną nie będą  skorygowane, dokument ten stanie się jedynie kolejnym chwytem marketingowym – przykrywką dla rzeczywistej polityki promowanej przez Komisję Europejską.

Tutaj można przeczytać postulaty ECVC dotyczące strategii UE; zostaną one uaktualnione, tak szybko jak to możliwe, wraz z analizą końcowego dokumentu. Zachęcamy również do czytania komentarzy na stronie ECVC na Twitterze.

źródło: eurovia.org

Leave a Reply