Gospodarstwo rolne Nojszewski

Jestem na etapie certyfikacji gospodarstwa rolnego. Prowadzę pasiekę, którą docelowo chcę certyfikować. Jestem studentem EUL w Grzybowie. Chciałbym w swojej gminie propagować rolnictwo zrównoważone i bioróżnorodność oraz zachęcić miejscowych rolników do akcji wymiany nasion.

Leave a Reply