Deklaracja Nyéléni, Mali 2007

Dziesięć lat temu w Afryce odbyło się pierwsze forum Nyéléni, które zjednoczyło kilkaset aktywistów i działaczy wiejskich i miejskich, pracujących na rzecz suwerenności żywnościowej. Poniższa deklaracja, przetłumaczona z języka angielskiego, jest oficjalnym dokumentem podsumowującym to forum i zarazem dokumentem fundatorskim dla sieci Nyéléni.

Dodaj komentarz