Cele Ruchu na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Polsce

 

1) Włączenie do debaty publicznej pojęcia Suwerenności Żywnościowej oraz promocję rodzinnego, lokalnego rolnictwa i agroekologii w kontraście wobec rolnictwa przemysłowego i agrochemii.

2) Ułatwienie wejście na rynek małoobszarowym gospodarstwom rolnym i wytwórcom poprzez promocję rolniczej sprzedaży do konsumentów (kooperatywy spożywcze, rolnictwo wspierane przez społeczność) oraz organizacji i instytucji publicznych (zamówienia publiczne).

3) Stworzenie masowego ruchu Suwerenności Żywnościowej w Polsce i jego silnej reprezentacji.

4) Stworzenie miejsca spotkania i dialogu dla uczestników ruchu poprzez platformę internetową a także cykliczne spotkania (np. Forum Suwerenności Żywnościowej).

5) Rozwój i wzmacnianie współpracy międzynarodowej na rzecz Suwerenności Żywnościowej.