Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie działa od września 2015 r. Prowadzimy kursy rolnictwa ekologicznego zgodnie z ideą uniwersytetów ludowych stworzoną w XIX w. w Danii przez Grundtviga. Istotą Uniwersytetu Ludowego jest uczenie się poprzez praktykę, praca zespołowa, oparta na dialogu współpraca nauczycieli i uczniów, tzw. żywe słowo, wymiana doświadczeń, zajęcia z obszarów kultury, sztuki i rzemiosła, a zatem odkrywamy potencjały, budzimy motywację do rozwoju i odwagę do poszukiwań, uczymy aktywnego, twórczego, zaangażowanego życia.

Podczas zajęć stacjonarnych w Grzybowie pokazujemy szeroki, globalny kontekst ekologicznego gospodarowania, zachęcamy do wymiany myśli i dyskusji o kierunkach rozwoju wsi, rolnictwa i świata. Niezmiernie ważna w EULu jest edukacja praktyczna, dlatego współpracujemy z rolnikami ekologicznymi. Pomiędzy zjazdami studenci odbywają kilkunastomiesięczne praktyki w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych w całej Polsce.

Strona:  Ekologiczny Uniwersytet Ludowy,  profil Fb

Leave a Reply