Zapraszamy na I Międzypokoleniowe Spotkanie Rolników dla suwerenności żywnościowej

Zespół koordynacyjny Nyeleni Polska zaprasza na Międzypokoleniowe spotkanie rolników w Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie, które odbędzie się w dniach 1-3 grudnia i zgromadzi kilkadziesiąt przedstawicielek i przedstawicieli organizacji rolników ekologicznych i rodzinnych gospodarstw rolnych, producentów żywności i mieszkańców wsi.

Masz pytania dotyczące uczestnictwa? Zadzwoń: 792553132.

Spotkanie dedykowane jest doświadczonym rolnikom oraz  rolnikom młodym i początkującym,  którzy chcą tworzyć nowy system żywności w oparciu o koncepcję suwerenności żywnościowej. Uczestnicy spotkania będą dzielić się swoimi doświadczeniami i  rozważać możliwości współpracy.  Wszystko to w celu oddziaływania na politykę publiczną i rzeczywistość gospodarczą, tak  aby wspierała bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rozwój wsi i gospodarstw rolnych.

Globalnych ruch suwerenności żywnościowej to miliony drobnych rolników i rolniczek, chłopek i chłopów, którzy na całym świecie podnoszą swój głos w obronie tradycyjnego życia wsi, małych rodzinnych gospodarstw i  modelu upraw korzystnie wpływających na lokalne środowisko. Postulują wspieranie lokalnych rynków produkcji żywności i jej zbytu, tworzenie krótkich łańcuchów dystrybucji i ścisłego łączenia konsumentów z producentami, miasta ze wsią. Sami chcą określać i formułować lokalną rzeczywistość rolną i żywnościową, Ruch suwerenności żywnościowej o wielobarwny, międzykulturowy ruch rolników, których łączy przywiązanie do swojej Ziemi, dbałość o nią, a także poczucie odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń i innych stworzeń zamieszkujących Ziemię.

Program wydarzenia dostępny jest na naszej stronie

Finansowanie: Organizatorzy pokrywają koszty noclegów, wyżywienia podczas spotkania oraz podróży do Grzybowa. Przewidziana jest wpłata od uczestników 20zł na poczet organizacji zabawy sobotniej z kapelą ludową z Grzybowa.

Prosimy o rejestrację uczestnictwa w formularzu online do 12 listopada 2017 roku.

W celu bliższego zapoznania się z założeniami ruchu Suwerenności Żywnościowej zachęcamy do lektury pierwszej deklaracji Nyeleni z 2007 roku ogłoszonej w Mali przez kilkuset rolników  i chłopów z całego świata oraz deklaracji Europejskiego Forum Nyeleni z 2011 roku, a także inne materiały zawarte na naszej stronie internetowej.

Polski oddział ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska zrzesza już kilkudziesięciu członków: rolników, gospodarzy, producentów żywności, ale także kooperatywy, badaczy i naukowców  oraz różne organizacje społeczeństwa obywatelskiego pracujące na rzecz zmiany  systemu żywności.

Grudniowe spotkanie w Grzybowie ma służyć integracji członków ruchu i osób zainteresowanych współpracą w ramach koncepcji suwerenności żywnościowej, a także poszukiwaniu wspólnego słownika i wspólnej formy wyrazu dla naszych wspólnych potrzeb. Podczas spotkania planujemy również dobrze się bawić.

Masz pytania? Napisz na nyelenipl@gmail.com

Partnerami spotkania są Instytut Globalnej Odpowiedzialności i Ekologiczny Uniwersytet Ekologiczny w Grzybowie.

Spotkanie finansowane ze środków UE.

Leave a Reply