Strajk dla Ziemi – pierwszy protest

15 lutego przed sejmem w Warszawie odbył się pierwszy protest globalnego ruchu Strajk dla Ziemi (Earth Strike). Pośród kwestii takich jak redukcja emisji CO2, przejście na odnawialne źródła energii, zaprzestanie niszczenia ekosystemów czy rozliczenie korporacji ze sceny wybrzmiały również postulaty dla rolnictwa:

  • Powrócić do lokalnej produkcji żywności w zgodzie ze środowiskiem i z potrzebami producentów i konsumentów.
  • Zminimalizować użycie paliw kopalnych i zaprzestać stosowania chemicznych środków ochrony roślin oraz sztucznych nawozów.
  • Przywrócić relacje między miastem a wsią i skrócić łańcuchy dostaw eliminując korporacyjnych pośredników.
  • Zapewnić mieszkańcom miast i wsi codzienny dostęp do zdrowych i lokalnych produktów spożywczych a rolnikom i pracownikom rolnym godziwy zarobek za ich pracę.
  • Ograniczyć hodowlę zwierząt i wprowadzić praktyki etyczne i zgodne z potrzebami środowiska.
  • Zaprzestać dotowania produkcji mięsa i promować dietę roślinną.
  • Uznać agroekologię za oficjalny kierunek rozwoju dla rolnictwa i hodowli.

W tym roku mają się odbyć jeszcze trzy protesty tego ruchu mające swoją kulminację w globalnym wydarzeniu dla klimatu. Więcej informacji: www.earth-strike.com

Leave a Reply