RELACJA z Konferencji dot. Deklaracji Praw Chłopów

Kieruję (…) apel do naszych przedstawicieli rządowych – proszę o rzetelną dyskusję i zajęcie stanowiska, które będzie stało w obronie interesów naszych rolników, ich rodzin oraz reszty polskiego społeczeństwa” – Monika Styczek-Kuryluk, Lubelski Oddział Stowarzyszenia EKOLAND.

Na konferencji dotyczącej Deklaracji Praw Chłopów i innych osób pracujących na terenach wiejskich (15-16 listopada, Bukareszt, Rumunia) Polskę reprezentowała Monika Styczek-Kuryluk, Lubelski Oddział Stowarzyszenia EKOLAND

SONY DSC

Podczas konferencji omawiano rolę Państw Europy Wschodniej w procesie negocjacji Deklaracji. Dla rolników i lokalnych społeczności jest to dokument bardzo ważny, gdyż jego zadaniem jest ochrona prawa do ziemi, prawa do nasion czy prawa do suwerenności żywnościowej. Sama deklaracja zawiera 27 artykułów, ściśle ze sobą powiązanych – nie funkcjonuje bowiem prawo do ziemi bez prawa do nasion czy bioróżnorodności. Przeczytaj treść Deklaracji.

Polska, w której nadal mamy wiele rodzinnych gospodarstw, powinna być szczególnie zainteresowana przyjęciem tego dokumentu.

Deklaracja podnosi kwestie istotne dla rolników i społeczności na całym świecie, także w centrum UE. Nawet w Polsce, czy u naszych najbliższych sąsiadów, rolnicy zmagają się z ograniczonym lub całkowitym całkowitym brakiem dostępu do ziemi czy nasion. Obecnie monopolizuje się rynek nasion, rolnicy pozbawiani są możliwości swobodnej wymiany nasion, następuje tzw. land grabbing, czyli zagrabianie ziemi przez międzynarodowe korporacje celem podjęcia przemysłowych inwestycji degradujących środowisko naturalne i jego zasoby. Ważny jest również aspekt godnego życia rodzin utrzymujących się z prowadzenia gospodarstw rolnych. Deklaracja porusza również i ten aspekt – godnego dochodu i dostępu do rynków zbytu. Sztuczne manipulowanie cenami czy spekulacje rynkowe powodują zachwianie budżetu rodzinnego rolników i ich rodzin. Dodatkowo cała społeczność ma prawo do zdrowej i smacznej żywności. Do żywności, która wytwarzana jest metodami niedegradującymi zasobów naturalnych środowiska, takich jak gleba czy woda.

Organizatorzy konferencji, ruch La Via Campesina razem z EcoRuralis, prezentowali wagę dokumentu oraz przybliżyli proces legislacyjny w celu ostatecznej jego ratyfikacji.

Poza przedstawicielami organizacji rolniczych i społecznych na konferencji obecni byli ministrowie rolnictwa Węgier i Rumunii. Istotne jest, aby jak najwięcej  rządów krajów Europy Wschodniej zajęło stanowisko wobec powyższego dokumentu i poparło jego zapisy.

Ruch La Via Campesina do 15.01.2018 przedstawi ostateczną wersję Deklaracji, która zostanie poddana głosowaniu w kwietniu 2018 w Radzie Praw Człowieka ONZ w Genewie.

Obecnie bardzo ważne jest dla nas wszystkich, żeby deklaracja i zawarte w niej prawa rolników i innych osób pracujących na obszarach wiejskich była dyskutowana w jak najszerszych gronach – zarówno na szczeblach politycznych, jak i społecznym.

Zachęcam wszystkich do nieignorowania tej tematyki i poświęcenia części swego czasu na bliższe zapoznanie się z treścią deklaracji.  Kieruję również apel do naszych przedstawicieli rządowych – proszę o rzetelną dyskusję i zajęcie stanowiska, które będzie stało w obronie interesów naszych rolników, ich rodzin oraz reszty polskiego społeczeństwa”- Monika Styczek-Kuryluk z Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia EKOLAND.

Leave a Reply