Warsztaty szkoleniowe z Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków

STARE ODMIANY

12 LISTOPADA 2018 |  Warsztaty szkoleniowe z  Reintrodukcji Starych Odmian roślin uprawnych dla rolników-praktyków.

Warsztaty szkoleniowe przerosły nasze oczekiwania – zjawiło się na nich 58 osób z ponad 30 organizacji społecznych, oddolnych inicjatyw, stowarzyszeń ekologicznych i gospodarstw agroekologicznych z całego kraju.

Wśród nich warto wymienić niektóre, działające już od dawna na rzecz rozwoju lokalnych społeczności wokół alternatywnych systemów żywności i dziedzictwa kulinarnego Polski: Slow Food Polska, Stowarzyszenie EKOLAND Zachodniopomorski, Stowarzyszenie Warmińskich Chłopów Bosych, Fundacja Transformacja, Ogród Botaniczny UW, Paczka Izerska, Jurajska Kooperatywa Spożywcza, Płocka Kooperatywa Spożywcza, Gospodarstwo EKORAB, Stowarzyszenie Eko Carpatia, Fundacja Natura 2010 i wiele innych.

Było wśród nas również wielu absolwentów i studentów Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego oraz rolników i rolniczek – zarówno doświadczonych i znanych na rynku produktów ekologicznych jak i nowo-zamieszkałych na wsi osób, tworzących samowystarczalne żywnościowo rodzinne siedliska i osady.

Bardzo ucieszyła nas bogata wystawa zbieranych przez rolników i rolniczki, oraz drobniejszych gospodarzy nasion. Pokazuje, że już wielu rolników wprowadziło i eksperymentuje ze Starymi Odmianami, niektórzy edukacyjnie, inni – na skalę produkcyjną.

Rolnicy przywieźli też na degustacje produkty ze swoich gospodarstw, m.in. oleje tłoczone na zimno ponad tuzina typów, przetwory z żeń szenia, sery, masła i chleby domowego wytwórstwa i na bazie ekologicznych surowców.
Rolnicy mogli dowiedzieć się o przepisach dotyczących zarówno wprowadzania do upraw starych odmian nasion z Krajowego Banku Genów, jak i o możliwościach zakładania lokalnych inicjatyw na rzecz wspólnego dziedzictwa nasiennego – Społecznych Domów (czy też Banków) Nasion.

Duży entuzjazm uczestników do kolejnych spotkań warsztatowych pokazuje jak duże są potrzeby poznawania się i wymieniania wiedzy między rozproszonymi po wsiach rolnikami, miejskimi ogrodnikami i pracownikami instytucji badawczych i naukowych. Jak powiedziała jedna uczestniczka: „Musiałam przyjechać aż na Mazowsze, aby poznać kogoś z mojego regionu, kto pasjonuje się tak samo jak ja starymi odmianami”.  Sukcesem okazała się także współpraca Instytucji Publicznych z oddolnym środowiskiem społecznym, t.j. Ruchem Suwerenności Żywnościowej – znaleźliśmy wspólną formułę na szerzenie wiedzy o dostępie do zasobów wspólnych Krajowego Banku Nasion a także Instytutu Ogrodnictwa przy jednoczesnym budowaniu żywych relacji dla wielu pól współpracy.

Czekamy na kolejne warsztaty w temacie zarówno Reintrodukcji Starych Odmian jak i z pracy z roślinami uprawnymi dla pozyskiwania nasion. Zachowywanie i odnawianie starych odmian jest kluczowe nie tylko dla zwiększania bioróżnorodności jak ale w szczególności dla adaptacji i odporności systemów rolnych w obliczu zmian klimatycznych.

„Bardzo gorąco dziękuję za możliwość wzięcia udziału w warsztatach starych odmian w miniony poniedziałek. To było wspaniałe spotkanie, mnóstwo wiedzy, kontaktów, dobrych wiadomości i świetnej energii. Mam nadzieję, że będę mogła uczestniczyć w innych przedsięwzięciach organizowanych przez Nyeleni” – uczestniczka warsztatów

Więcej o Krajowym Banku Nasion (Centrum Roślinnych Zasobów Genowych) tutaj

Publikacje tutaj

Prezentacje tutaj

INHORT – Instytut Ogrodnictwa tutaj


Zobacz zdjęcia z wydarzenia:

Czy interesuje Cię uprawa starych odmian warzyw i innych roślin użytkowych w twoim gospodarstwie?

Czy chciałbyś spróbować jak sprawdzą się one na polu i w sprzedaży?

Czy szukasz kontaktu i wymiany wiedzy z innymi rolnikami-pasjonatami zachowywania własnych NASION?

Jeśli TAK, te warsztaty są dla Ciebie.

Zapraszamy rolników-praktyków na warsztaty szkoleniowe Zakładu Zasobów Genowych Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa i Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych IHAR-PIB,we współpracy z Nyeleni Polska i Ekologicznym Uniwersytetm Ludowym. Warsztaty będą spotkaniem osób, które żywo interesuje praktyczna REINTRODUKCJA STARYCH ODMIAN roślin w gospodarstwie oraz zwiększanie agro-bioróżnorodności na wsi.

Gdzie: Ekologiczny Uniwersytet Ludowy, Grzybów 1/2, 09-533 Słubice

REJESTRACJA (pierwszeństwo dla rolników aktywnych zawodowo):  tutaj
PROGRAM: tutaj
PLAKAT: tutaj 

Koszt: Szkolenie wraz z obiadem i przerwą kawową są nieodpłatne.

Dlaczego potrzebna jest Reintrodukcja Starych Odmian?

Zachowywanie nasion roślin użytkowych było niegdyś powszechną wiedzą, ale też żywą praktyką zapewniającą ciągłość upraw z roku na rok1↓

Społeczności wiejskie na całym świecie rozwinęły niezwykłą różnorodność gatunków warzyw, ziół i owoców oraz kultur z nimi związanych. Od kilkudziesięciu lat, za równo na polach uprawnych, w krajobrazach wsi jak i na talerzach zachodzi jednak znaczące ujednolicanie wytwarzanej żywności, zmniejszanie się zasobów genowych i ekspansja monokultur2↓. Zmiany te zagrażają bioróżnorodności natury na wsi jak i bezpieczeństwu żywnościowemu.  Znikają również z rynku nasiennego rodzime odmiany roślin.
 
W odpowiedzi na te procesy, międzynarodowe i krajowe instytucje do spraw rolnictwa i żywności (m.in. FAO, Ministerstwo Rolnictwa w Polsce) rozwijają współpracę z gospodarstwami rolnymi i grupami społecznymi wprowadzając ponownie do agro-ekosystemów odmiany roślin zachowane wyłącznie w Bankach Nasion. Wspierane jest przy tym powstawanie Społecznych Banków Nasion. Celem programu Reintrodukcji Starych Odmian jest ponowne zróżnicowanie zasobów genowych w środowisku naturalnym i wzmocnienie odporności ekosystemow na zmiany klimatyczne. 
 
Na warsztatach rolnicy dowiedzą się jak nawiązać współpracę i pozyskać wybrane pod kątem swojej lokalności nasiona z krajowego Banku Nasion. W zamian za dokumentację upraw pozyskanymi nasionami rolnik czy rolniczka mogą obdarować sąsiadów lub wykorzystać w kolejnym sezonie, a plony warzyw sprzedać. Współpraca propaguje uprawę naturalnymi i ekologicznymi metodami i zachowywanie własnych nasion3↓
 
W Polsce, Program Reintrodukcji ma szczególny potencjał. Drobne gospodarstwa mogą łatwo zaadaptować swoje uprawy pod współpracę reintrodukcyjną. Wiele regionów przeżywa renesans kulinarnego dziedzictwa, który sprzyja tworzeniu się rynku zbytu na lokalną, sezonową i tradycyjną żywność. Dawne odmiany roślin oprócz wartości odżywczej, cenione są za swoją wartość kulturową, którą doceniają nowe ruchy konsumenckie, takie jak Kooperatywy Spożywczy, Rolnictwo Wspierane Społecznie czy restauratorzy. 
 

Program Reintrodukcji i powrót do tradycyjnych odmian to korzyści zarówno z perspektywy zwiększania lokalnej agro-bioróżnorodności jak i współpracy Instytucji Państwowych z praktykami na gospodarstwach.

PROGAM

“Dawne odmiany roślin ogrodniczych i rolniczych w centralnej Polsce”

 

9.00-9.20 – Rejestracja

9.20-9.50 – Przedstawienie się uczestników warsztatów

9.50-10.10 – Ochrona zasobów genowych roślin ogrodniczych – Dorota Kruczyńska, INHORT, Skierniewice

10.10-10.30 – Ochrona roślinnych zasobów genowych ex situ oraz on farmDenise F. Dostatny, IHAR, Radzików.

10.30-11.00 – Uprawa odmian dawnych/lokalnych jako droga realizacji celów Ruchu Suwerenności Żywnościowej – Joanna Bojczewska, Osada Twórców, Nyeleni Polska – Ruch Suwerenności Żywnościowej.

11.00-11.30 – Przerwa kawowa

11.30-11.50 –  Ochrona i wykorzystanie dzikich gatunków pokrewnych roślin uprawnych   – Denise F. Dostatny, IHAR, Radzików.

11.50-12.10 – Zasady udostępniania zasobów genowych oraz program reintrodukcji dawnych/lokalnych odmian roślin ogrodniczych – Mariusz Chojnowski, INHORT, Skierniewice.

12.10-12.30 – Zasady udostępniania zasobów genowych roślin oraz reintrodukcja dawnych/lokalnych odmian roślin rolniczych i zielarskich  – D. F. Dostatny, IHAR, Radzików.

12.30-13.00 – Dyskusja

13.00-14.00 – Obiad

14.00-14.15 – Dawne odmiany roślin warzywnych w banku genów pochodzące z centralnej Polski – E. Kapusta, INHORT, Skierniewice.

14.15-14.30 – Dawne odmiany roślin rolniczych w banku genów pochodzące z centralnej Polski – Denise F. Dostatny, IHAR, Radzików.

14.30-14.50 – Społeczne banki nasion – perspektywy i zagrożenia – Mariusz Chojnowski, INHORT, Skierniewice.

14.50-15.30 – Dyskusja plenarna i podsumowanie warsztatów.

Partnerzy:
Nyeleni Polska
Ekologiczny Uniwersytet Ludowy

Warsztaty organizowane w ramach programu Wieloletniego „Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia równoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju”, finansowanego przez MRiRW (zadania 1.6 oraz 1.7)

   [ + ]

1, 3. https://nyeleni.pl/przewodnik-zachowywania-wlasnych-nasion-podstawy-suwerennosci-zywnosciowej/
2. https://nyeleni.pl/nasiona-dobro-wspolne-czy-wlasnosc-korporacji/

Dodaj komentarz