Poznańska Kooperatywa Spożywcza

Jesteśmy grupą ponad 200 konsumentów i tworzymy lokalny system żywnościowy inny niż dominujący. Głównym dostawcą naszej żywności jest małe ekologiczne gospodarstwo z Marszewa oddalone od Poznania 50 km. Bardzo cenne są dla nas bezpośrednie relacje z gospodarstwem. Zbudowaliśmy między sobą zaufanie i mamy wpływ na to, co jemy.
Poza kształtowaniem systemu żywnościowego organizujemy sporo wydarzeń, na których dzielimy się wiedzą. Są to warsztaty i prelekcje na tematy dotyczące np. permakulturowych i miejskich ogrodów, pszczelarstwa, efektywnych mikroorganizmów czy też ograniczania produkcji odpadów. Spotykamy się na wieczorach filmowych, podróżniczych albo z grami planszowymi.
Tworzymy i wciąż rozbudowujemy lokalną wspólnotę starając się wnieść swój wkład w dobro innych.

Profil Fb: /PoznanskaKooperatywaSpozywcza/

Leave a Reply