Polski Instytut Badawczy Permakultury

Polski Instytut Badawczy Permakultury (PIBP) to projekt realizowany pod auspicjami Fundacji TRANSFORMACJA, koncentrujący się na wspieraniu i rozprzestrzenianiu permakulturowych strategii rozwoju zrównoważonego, w ramach społeczności lokalnych w Polsce i na świecie. Jest on koordynowany przez sieć działaczy oraz praktyków Permakultury i projektowania regeneratywnego, skupionych wokół Fundacji TRANSFORMACJA.

PIBP to miejsce, gdzie każdy może się zaangażować w prace badawcze oraz działania edukacyjne. Jest to swoisty „poligon doświadczalny”, dedykowany nowym strategiom zrównoważonej produkcji i dystrybucji żywności organicznej, tworzeniu nowych form pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz prowadzeniu różnorodnych projektów badawczych i edukacyjnych. Dysponujemy kilkuhektarowym gospodarstwem demonstracyjnym, na terenie którego prowadzimy testy polowe i badania nad ekologicznymi i permakulturowymi technikami organicznego wytwarzania żywności, produkcji energii z biomasy, produkcji naturalnych materiałów budowlanych oraz nad technikami remediacji gleb i oczyszczania wód.

Działania PIBP koncentrują się obecnie na rozbudowie zaplecza badawczo-edukacyjnego, prowadzeniu warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz realizacji różnorodnych projektów implementujących zasady Permakultury w Polsce i na świecie.

Strona: Polski Instytut Badawczy Permakultury,  profil Fb.

Leave a Reply