Sprzedaż bezpośrednia w Sejmie – Kooperatywa Dobrze

Dzisiaj kolejny raz byliśmy w sejmie (Kooperatywa Dobrze i Kooperatywa Na Zdrowie) i zabieraliśmy głos próbując zawalczyć o to, aby sprzedaż bezpośrednia produktów przetworzonych z gospodarstw rolnych weszła w końcu w życie i zaczęła wspierać jej wytwórców oraz służyć konsumentom.

Wasze apele wysłane na mejla zrobiły ogromne wrażenie na posłach. Niestety przedstawiciele rządu byli nieugięci. W obecnym kształcie ustawa umożliwi sprzedaż wyrobów przetworzonych z własnych surowców (do 20tys rocznie) wyłącznie na targach i bazarach osobom prywatnym. Stołówki szkolne, szpitale, spółdzielnie, organizacje pozarządowe, lokalne sklepiki, gospodarstwa agroturystyczne będą mogły legalnie kupić wyłącznie od rolników z własną działalnością gospodarczą. A to przecież są dodatkowe koszty. Nie zgadzamy się na z takim prawem. Rodzinne gospodarstwa rolne są podstawą zdrowego społeczeństwa, w którym żywność wytwarzana jest w sposób naturalny z poszanowaniem ekosystemu jak i praw osób pracujących w rolnictwie. Dlaczego rządzący nie chcą tego zrozumieć? Nawet ONZowski Komitet ds Bezpieczeństwa Żywnościowego, który obradował w Rzymie w czerwcu 2016 w dokumencie Connecting smallholders to market nt włączenie rolników małoobszarowych na rynek wyraźnie zaznaczył, iż:
– należy ułatwić rolnikom małoobszarowym i drobnym wytwórcom dostęp do rynku zbytu
– promować zamówienia publiczne zaadresowane do drobnych wytwórców
– a przede wszystkim uznać iż sposób produkcji na małą skalę ma szczególnie istotny wymiar dla zaprzestania pustoszenia wsi. Bądźmy w kontakcie!

Leave a Reply