Inicjatywa na rzecz Suwerenności Żywnościowej w Polsce

Podczas Europejskiego Forum Nyeleni w Rumuni (Cluj-Napoca, 25–31 października 2016 r) polska delegacja zawiązała Inicjatywę na rzecz Suwerenności Żywnościowej, która podjęła się budowania szerokiej koalicji na polskim gruncie.

Polska delegacja reprezentowana przez kilkanaście osób (rolników, przedstawicieli i przedstawicielek kooperatyw, pracowników organizacji pozarządowych) założyła „Inicjatywę na rzecz Suwerenności Żywnościowej”.  Decyzja ta jest wynikiem wewnętrznych dyskusji, a także rozmów z przedstawicielami delegacji z innych krajów, podczas których zdaliśmy sobie sprawę z tego, że w Polsce brakuje struktur, które mogłyby reprezentować głos środowisk działających w obszarze szeroko rozumianej Suwerenności Żywnościowej (organizacji rolniczych, kooperatyw, grup konsumentów, organizacji pro-ekologicznych czy promujących regionalne dziedzictwo kulinarne).

Struktury które w niektórych krajach Europy Zachodniej budowane są od 50 lat, my dzisiaj zaczynamy tworzyć u siebie. Jest w Polsce wiele wspaniałych inicjatyw, ale brakuje im wspólnego głosu, siły przebicia, reprezentacji. Chcemy to zmienić tworząc forum wymiany informacji, propagowania alternatyw, budowania kampanii i współpracy z organizacjami międzynarodowymi.
Póki jesteśmy nieformalną grupą o nazwie Inicjatywa na rzesz Suwerenności Żywnościowej. Będziemy stopniowo informować Was o naszych działaniach i zapraszać do współpracy i konkretyzacji planów.
Już wiesz, że chcesz dołączyć? Pomóc w tłumaczeniu tekstów, tworzeniu strony, grafiki? Podzielić się informacjami o ciekawych wydarzeniach? Napisz do nas

Założycielki/założyciele Inicjatywy:

 • Joanna Bojczewska, Gospodarstwo Ekopoletko i Przyjaciele, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Agnieszka Makowska, Gospodarstwo Ekopoletko i Przyjaciele, studentka Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego
 • Nina Józefina Bąk, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
 • Wojciech Mejor, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
 • Monika Sadkowska, Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”
 • Marcin Wojtalik, Instytut Globalnej Odpowiedzialności IGO
 • Katarzyna Wrona, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Jędrzej Cyganik, Wawelska Kooperatywa Spożywcza
 • Magdalena Jarocka, Rolnictwo Wspierane przez Społeczność
 • Anna Sarzalska, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy
 • Franek Łazarewicz, gospodarstwo Broken Cellar Collective spod Biecza
 • Jack Crook, gospodarstwo Broken Cellar Collective spod Biecza
 • Jacek Bender, gospodarstwo BrodaTaty
 • Greta i Paweł Kobielus, Ekoosada Opolnica
 • Małgorzata Dąbrowska, biodynamiczne gospodarstwo, Woj. Mazowieckie
 • Ben Lazar, Ogród społecznościowy KOS na Krzemionkach, Szkoła Permakultura.Edu.PL

 

Leave a Reply