Granty na Społeczne Banki Nasion – aplikuj z projektem


Akademia Społecznych Banków Nasion (SBN) – Community Seed Bank Academy (CSB Academy)

Akademia SBN to międzynarodowy trzyletni projekt zainicjowany przez sieć  Let’s Liberate Diversity (pl: Uwolnijmy Bioróżnorodność; więcej o projekcie tutaj). Projekt koordynowany jest przez austriackie stowarzyszenie i Bank Nasion starych odmian, Arche Noah. Nyeleni Polska jest jedną z 22  organizacji pozarządowych z Europy biorących udział w projekcie, który ma na celu poszerzenie sieci inicjatyw uczących pozyskiwania i reintrodukcji starych i regionalnych odmian roślin uprawnych.  O granty mogą starać się formalne i nieformalne organizacje, mające lub rozwijające działania  non-for-profit w ramach koncepcji Społecznych Banków Nasion.

Cel główny programu

Realizja wybranych szkoleń, działań przygotowawczych i innowacyjnych rozwiązań w ramach wzmacniania umiejętności i budowania sieci współpracy w Europie.

Akademia SBN stawia sobie za cele:

  • Wsparcie szkoleń o SBN
  • Wzmocnienie i rozwinięcie nowych inicjatyw SBN w Europie
  • Pomoc SBN w przezwyciężeniu społecznych, technicznych i legislacyjnych barier
  • Pomoc w tworzeniu żywej sieci nasiennej
  • Wsparcie ochrony i zrównoważonego wykorzystania bioróżnorodności w ekosystemach rolnych

Jakie typy działań wspiera program?

Granty przyznawane są na projekty takie jak szkolenia, działania  przygotowawcze pod badania oraz próby realizacji (nowych rozwiązań). Szkolenia będące już częścią realizowanych przez  działalności aplikujących organizacji, nie kwalifikują się do konkursu.  Akademia SBN wspiera nowe i innowacyjne rozwiązania niosące korzyść dla szerszej społeczności regionalnych i europejskich SBN.

Fot. Czapi

Dostępne granty

Projekt dysponuje pulą € 272.000,00, które dostępne są w grantach o wartości do € 2000,00. Projekt zakłada wkład własny aplikantów w wysokości 30% lub pokrycie kosztów poprzez częściowe opłaty uczestników warsztatów i szkoleń. Znaczy to, że ubiegające się o grant organizacje, mogą dostać maximum 70% środków wymaganych na realizację projektu

KTO może ubiegać się o grant:

Organizacje i inicjatywy SBN w Europie, oraz organizacje współpracujące z nimi. Organizacje nie muszą być formalnie zarejestrowanymi podmiotami (stowarzyszeniami lub fundacjami) ale muszą należeć do sektora not-for-profit i móc wykazać społeczny wymiar swojej działalności. Organizacje partnerskie programu, wymienione poniżej, mogą ubiegać się o grant na równi z innymi aplikantami.

Termin składania wniosków

Nie ma terminu końcowego apliakcji; wnioski można składać na bieżąco. Program Akademii SBN ma jednak ohraniczoną ilość projektów, które może ufundować.  Zachęcamy więc do nie zwlekania z aplikacjami.


Więcej informacji:

Strona główna grantodawcy
Zasady Aplikacji po angielsku
Najczęściej zadawane pytania FAQ
Formularze aplikacyjne

Fot. Czapi

Joanna Bojczewska z Nyeleni Polska jest członkinią grupy doradczej projektu Akademii SBN.

Koordynator Projektu:
ARCHE NOAH Austria

ARCHE NOAH, Austria
ProSpecieRara, Switzerland
Rete Semi Rurali, Italy

Partnerzy w Projekcie:

Cyprus Seed Savers, Cyprus
Peliti, Greece
Maghàz, Hungary
ZMAG-Zelena Mreza Aktivistickih, Grupa Crotia
Bioversity International
Circulos de Sementes, Portugal
Central European University, Hungary
Red Andaluza de Semillas, Spain
Casa Semintelor, Romania
Aegilops, Greece
Frøsamlerne and personal, Denmark
Bugday Association, Turkey
Irish Seed Savers, Ireland
GAIA Foundation, UK
Biosano/ Bingenheimer Saatgut, Belgium
Nyeleni Poland-Movement for Food Sovereignty, Poland
European Coordination Let’s Liberate Diversity
Garden Organic, UK
Network Rhin-Rhone-Meuse, Belgium

Dodaj komentarz