Fundacja TRANSFORMACJA

Fundacja TRANSFORMACJA to organizacja pozarządowa zajmująca się działaniami z zakresu szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju, eko design’u oraz Permakultury i suwerenności żywnościowej w Polsce i za granicą. Fundację tworzy grupa absolwentów Ochrony środowiska, których połączyła pasja projektowania i chęć zmieniania otaczającego świata.

Do głównych zagadnień, jakimi zajmuję się Fundacja TRANSFORMACJA należą: zrównoważone rolnictwo, suwerenność żywnościowa, projektowanie i wdrażanie systemów zrównoważonej produkcji i dystrybucji żywności oraz energii, bioremediacja wód i gleb, projektowanie bioschronień i architektura bioklimatyczna, archilogia oraz wiele innych fascynujących zagadnień, które wpisują się w ramy designu ekologicznego.

Design ekologiczny, projektowanie zorientowane na człowieka, design kognitywny… Terminy te określają główny nurt naszych działań, czyli projektowanie ukierunkowane na re-ewolucję człowieka, opierające się na zasadach zakodowanych w świecie przyrody. Celem działań podejmowanych przez zespół TRANSFORMACJI jest umożliwienie harmonijnego rozwoju lokalnych społeczności w długim okresie czasu. Pomagamy m.in. zakładać RWS’y, projektujemy i zakładamy wydajne i ekologiczne gospodarstwa i systemy organicznej produkcji żywności, asystujemy w procesie inicjowania kooperatyw spożywczych, banków żywności, żyjących banków genów i wymiany nasion, pomagamy w zakładaniu tradycyjnych sadów dawnych odmian drzew owocowych, projektujemy i zakładamy permakulturowe gospodarstwa samowystarczalne, wspieramy lokalne społeczności. Ten rodzaj projektowania i naszej działalności, łączy starożytną mądrość naszych przodków oraz współczesne osiągnięcia naukowo-techniczne i społeczne oparte na obserwacji naszej żyjącej planety – Gai.

Strona: Fundacja Transformacja,  profil Fb.

Leave a Reply